Print

În atenţia studenţilor de anul I – licenţă (buget/taxă) de la Facultatea de

Istorie, Filosofie şi Teologie

 

Înscrierea în anul universitar 2018-2019 se face în perioada 27 septembrie – 5 octombrie 2018 la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Actele necesare pentru înscriere:

Cazarea studenţilor cu probleme medicale și a studenților care solicită cazare în Căminul LSG se face în perioada 10 septembrie – 21 septembrie 2018.

 

Cazarea studenţilor de anul I, a studenților cu părinți cadre didactice sau personal didactic auxiliar, a studenților proveniţi din plasament și a celor orfani de ambii părinți, se face în perioada 28 septembrie – 29 septembrie 2018 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Documentele necesare cazării:

 

După achitarea taxei de înmatriculare (pentru studenţii de la buget) sau a taxei de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) studenţii revin la secretariat pentru a depune copia chitanţei de plata taxei de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare.

 

Plata taxelor de şcolarizare şi înmatriculare în anul I se face la casieria Universităţii (copul U, strada Domnească nr. 47 – vizavi de Primărie), sala U 13 (parter) în perioada 2.10.2018 – 6.10.2018.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

În atenţia studenţilor de anul I – master (buget/taxă) de la Facultatea de

Istorie, Filosofie şi Teologie

 

Înscrierea în anul universitar 2018-2019 se face în perioada 27 septembrie – 5 octombrie 2018 la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Actele necesare pentru înscriere:

 

Cazarea studenţilor de anul I master se face în perioada 01 – 02 octombrie 2018 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Studenții masteranzi trebuie să se înscrie în baza de date a Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești pe adresa www.campus.ugal.ro/cazare-master (formularul de pe această pagină) sau să transmită o cerere scrisă fie pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., fie la secretariatul Direcției Cămine, Cantine și Proiecte Studențești până pe 24.09.2018. Validarea cererii se face pe baza prezentării adeverinţei de student la momentul cazării.

 

După achitarea taxei de înmatriculare (pentru studenţii de la buget) sau a taxei de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) studenţii revin la secretariat pentru a depune copia chitanţei de plata taxei de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare.

 

Plata taxelor de şcolarizare şi înmatriculare în anul I se face la casieria Universităţii (copul U, strada Domnească nr. 47 – vizavi de Primărie), sala U 13 (parter) în perioada 2.10.2018 – 6.10.2018.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 

În atenţia studenţilor din anii II – III licenţă şi

anul II master (buget/taxă) de la Facultatea de

Istorie, Filosofie şi Teologie

 

Înscrierea în anul universitar 2017-2018 se face în perioada 28 septembrie – 6 octombrie la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Consultarea în prealabil a avizierului pentru a vedea forma de finanţare.

Actele necesare pentru înscriere:

 

Cazarea studenţilor cu precazare aprobată se face în perioada 29 septembrie – 01 octombrie 2018 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Documentele necesare cazării:

 

Pentru studenţii cu taxă:

Plata taxei de şcolarizare (prima tranşă: 50% din taxa de şcolarizare) se face la casieria Universităţii (copul U, strada Domnească nr. 47 – vizavi de Primărie), sala U 13 (parter) în perioada 02.10.2018 – 06.10.2018.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 

După achitarea taxei de şcolarizare studentul se prezintă la secretariatul facultăţii cu o copie a chitanţei pentru a primi viză pe carnetul de student şi pe legitimaţia de transport.

 

Toţi studenţii care doresc cazare, indiferent de anul de studiu, sunt rugaţi să consulte site-ul: www.campus.ugal.ro

 

Cazarea studenţilor în anul universitar 2018/2019

are loc conform următorului grafic: