În link-ul de mai jos puteți vizualiza clasamentele grupelor de la sfârșitul anului universitar 2016-2017:

 http://www.fift.ugal.ro/index.php/studenti/clasamente

 

  • Încasarea taxelor de şcolarizare, tranşa I de 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 28.09.2017 – 16.10.2017.
  • În perioada 17.10.2017 – 17.11.2017 plata se va face cu penalizări de 0,06% pe zi, conform contractului de studii.
  • Începând cu data de 23.11.2017 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare.

Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a penalităţilor pe o lună.

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie este programată în perioada 04 – 07 octombrie 2017 pentru încasarea taxelor de şcolarizare şi a taxei de înmatriculare în anul I.

Plata taxelor se face la casieria Universităţii corpul U, strada Domnească nr. 47, sala U 13 (parter).

 

29 septembrie – 30 septembrie 2017 – studenţi anul I (studii universitare de licenţă);

30 septembrie – 02 octombrie 2017 – studenţii care au precazare aprobată;

29 septembrie – 03 octombrie 2017 – studenţi bursieri ai statului român anul I şi pregătitor;

29 septembrie – 30 septembrie 2017 – studenţi cu părinţi cadre didactice titulare sau cadre didactice auxiliare, copii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ;

29 septembrie – 30 septembrie 2017 – studenţii proveniţi din centrele de plasament şi a studenţilor orfani de ambii părinţi;

04 – 06 octombrie 2017 – studenţii repetenţi / exmatriculaţi / fără precazare;

 02 – 03 octombrie 2017 – studenţii admişi la master.

Toţi studenţii care doresc cazare, indiferent de anul de studiu, sunt rugaţi să consulte site-ul: www.campus.ugal.ro