Înscrierea în anul universitar 2017-2018 se face în perioada 28 septembrie – 6 octombrie la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Este necesară consultarea în prealabil a avizierului pentru a vedea forma de finanţare.

Actele necesare pentru înscriere:

 • fişă de înscriere,
 • anexa la contractul de studii (toate se ridică de la secretariat),
 • carnetul de student,
 • legitimaţia de transport (unde este cazul).

 Cazarea studenţilor cu precazare aprobată se face în perioada 30 septembrie – 02 octombrie 2017 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Documentele necesare cazării:

 • copie C.I.;
 • adeverinţă student (se solicită la secretariat cu specificaţia „pentru cazare”).

 Pentru studenţii cu taxă:

Plata taxei de şcolarizare se face la casieria Universităţii corpul U, strada Domnească nr. 47, sala U 13 (parter) în perioada 4.10.2017 – 7.10.2017.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adiţional / adeverinţă de student.

 După achitarea taxei de şcolarizare studentul se prezintă la secretariatul facultăţii cu o copie a chitanţei pentru a primi viză pe carnetul de student şi pe legitimaţia de transport.

Înscrierea în anul universitar 2017-2018 se face în perioada 28 septembrie – 6 octombrie 2017 la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Actele necesare pentru înscriere:

 • fişă de înscriere,
 • contractul de studii,
 • anexa la contractul de studii (toate se ridică de la secretariat),
 • legitimaţia de concurs.

 Cazarea studenţilor din anul I master se face în perioada 02 – 03 octombrie 2017 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Studenţii masteranzi trebuie să se înscrie în baza de date a Direcţiei Cămine, Cantine şi Proiecte Studenţeşti pe adresa www.campus.ugal.ro/cazare-master sau să transmită o cerere scrisă fie pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., fie la secretariatul Direcţiei Cămine, Cantine şi Proiecte Studenţeşti până pe data de 25.09.2017. Validarea cererii se face pe baza prezentării adeverinţei de student la momentul cazării.

 După achitarea taxei de înmatriculare (pentru studenţii de la buget) sau a taxei de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) studenţii revin la secretariat pentru a depune copia chitanţei de plata taxei de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare.

 Plata taxelor de şcolarizare şi înmatriculare în anul I se face la casieria Universităţii corpul U, strada Domnească nr. 47, sala U 13 (parter) în perioada 4.10.2017 – 7.10.2017.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adiţional / adeverinţă de student.

Înscrierea în anul universitar 2017-2018 se face în perioada 28 septembrie – 6 octombrie 2016 la secretariatul Facultăţii în intervalul orar 9.00-13.00.

Actele necesare pentru înscriere:

 • fişă de înscriere;
 • contractul de studii;
 • anexa la contractul de studii (toate se ridică de la secretariat);
 • legitimaţia de concurs.

 Cazarea studenților cu probleme medicale și a studenților care solicită cazare în Căminul LSG se face în perioada 6 septembrie – 22 septembrie 2017.

 Cazarea studenţilor din anul I, a studenților cu părinți cadre didactice sau personal didactic auxiliar, a studenților aflați în plasament și a celor orfani de ambii părinți, se face în perioada 29 septembrie – 30 septembrie 2017 după ce studenţii au urmat procedura de înscriere în an (de mai sus).

Documentele necesare cazării:

 • copie C.I.;
 • adeverinţă student (se solicită la secretariat cu specificaţia „pentru cazare”);
 • bonul de repartiţie (se solicită de la secretariatul facultăţii).

 După achitarea taxei de înmatriculare (pentru studenţii de la buget) sau a taxei de şcolarizare (pentru studenţii cu taxă) studenţii revin la secretariat pentru a depune copia chitanţei de plata taxei de înmatriculare sau a taxei de şcolarizare.

Plata taxelor de şcolarizare şi înmatriculare în anul I se face la casieria Universităţii, corpul U, strada Domnească nr. 47, sala U 13 (parter) în perioada 4.10.2017 – 7.10.2017.

Studenţii se vor prezenta la casierie cu următoarele documente:

 • carte de identitate sau paşaport;
 • contract de studii sau act adiţional / adeverinţă de student.

 Plata taxelor se face la casieria Universităţii corpul U, strada Domnească nr. 47,  sala U 13 (parter).