Înscrierile se desfășoară în perioada 16.08 - 10.09.2017, de luni până vineri, între orele 9.00 - 14.00, la sediul central al Universității, strada Domnească, nr. 47.

Facultatea noastră are pentru buget 5 locuri la specializarea Istorie și 5 locuri la specializarea Artă Sacră.

Concursul de admitere se desfășoară pe bază de dosar și conține obligatoriu diploma de bacalaureat în original.

Taxa de admitere este de 150 lei.

Informații suplimentare puteți găsi la adresa www.ugal.admitere.ro 

  1. Domeniul Istorie (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie)

    Programul de studii: Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene

Criteriile de admitere:

Media finală de admitere se calculează din:

  • 50% media generală obţinută în urma susţinerii examenului de licenţă;
  • 50% nota obţinută în urma susţinerii orale a proiectului de cercetare a candidatului.

Structura proiectului de cercetare:

  • Titlul proiectului;
  • Obiectivul major al proiectului;
  • Descrierea proiectului cuprinzând: fundamentarea teoretică, obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate, aplicații şi implicații posibile, bibliografie. 

Sesiunea SEPTEMBRIE

15-19 septembrie 2017 - înscrieri

21-23 septembrie 2017 - desfășurarea probelor, prelucrarea datelor, afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor

24 septembrie - redistribuiri, afișarea rezultatelor finale