Consiliul facultății

- Prof. univ. dr. Arthur Tuluş (decan)
- Lector univ. dr. Valerica Celmare (prodecan)
- Conf. univ. dr. Mihail Rariţa (director Departament de Istorie, Filosofie şi Sociologie)
- pr. Conf. univ. dr. Lucian Petroaia (director Departamentul de Teologie)
- Prof. univ. dr. George Enache
- Prof. univ. dr. Ivan Ivlampie
- pr. Conf. univ dr. Cristian Gagu
- Lector univ. dr. Luminiţa Iosif
- pr. Lector univ. dr. Ovidiu Soare
 
Studenții:
 
- Giorgio Gabriel Focșa - anul II Sociologie
- Ioniță Adrian Radu - anul I TOAS
- Andreea Maria Rusu - anul II RISE