Consiliul facultății

- Prof. univ. dr. Arthur Tuluş (decan)
- Lector univ. dr. Valerica Celmare (prodecan)
- Conf. univ. dr. Mihail Rariţa (director Departament de Istorie, Filosofie şi Sociologie)
- pr. Conf. univ. dr. Lucian Petroaia (director Departamentul de Teologie)
 
- Prof. univ. dr. George Enache
- Prof. univ. dr. Ivan Ivlampie
- pr. Conf. univ dr. Cristian Gagu
- Lector univ. dr. Luminiţa Iosif
- pr. Lector univ. dr. Ovidiu Soare
 
- Costel Daniel I. Lificiu (Istorie, anul 2)
- Dana-Ștefania L.T. Milea (Resurse Umane, anul 2)
- Vicențiu Ghe. Tacea (master S.O.A.S.)