Oferă studenţilor cele mai importante informaţii despre comunitatea academică de la "Dunărea de Jos":
- Conducerea Universității
- Universitatea în cifre
- Facultăți
- Înscriere
- Cui mă adresez când am o problemă?
- Cum se citește orarul?
- Săli
- Structura anului universitar
- Cum aflu o notă? Taxe
- Regulamentul Activității Universitare a Studenților
- Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
- Burse
- Mobilități internaționale
- Tabere studențești
- Transport
- Cămine
- Cantine
- Cabinet medical
- Biblioteca Universității "Dunărea de Jos" din Galați
- Parteneri
Organizații studențești
- Galați
- Dicționar studențesc
- Hărți