DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE
 
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, FILOSOFIE ŞI SOCIOLOGIE
 
!!! În cazul anilor terminali, restanţele din septembrie se susţin doar cu solicitare către decan şi prezentarea dovezii pentru achitarea taxei de reexaminare!!!
* Vă rugăm, contactaţi cadrul didactic examinator cu cel puţin 3 zile înainte de susţinerea restanţei!