Licență

 ÎNSCRIEREA ÎN ANUL I A CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN SESIUNEA IULIE 2022
26 iulie - 30 iulie 2022
 
 
DATE DE CONTACT PENTRU TRANSMITEREA ON-LINE A DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE:
Adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
 
 
 
 
CALENDARUL ADMITERII:

Etapa I

4 - 16 iulie 2022 înscrieri online și la centrele special amenajate (cu excepția facultăților care susțin probe) *
* Pentru Facultățile: Educație Fizică și Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile: Teologie,  Arte vizuale),
care susțin probe,
 calendarul din Etapa I este urmărorul:
 * 4 - 15 iulie 2022 înscrieri online și la centrele special amenajate
16 - 17 iulie 2022 desfășurarea probelor eliminatorii și de concurs
18 - 19 iulie 2022 afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
19 - 22 iulie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 22 iulie, ora 1200)

Etapa a II-a

22 iulie 2022 afișarea listelor din Etapa a II-a
22 - 25 iulie 2022 depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome - 25 iulie, ora 1200)
25 iulie 2022 afișarea listelor finale
26 iulie - 30 iulie 2022 înscrierea în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023
 
PROGRAME DE LICENŢĂ:
 
PROGRAM ȘI LOCAȚII ÎNSCRIERI: Program și locații înscrieri (ugal.ro)
 
 ***
  
 
 
ÎNSCRIERI ÎN ANUL I, 29 IULIE - 3 AUGUST 2021
⇒ Programul pentru înscrieri
⇒ Proceduri pentru înscriere
⇒ Cerere pentru înscriere
⇒ Contract de studii + anexă pentru licenţă

ADMITERE 2021 - PROGRAME DE LICENŢĂ
 ⇒ Istorie
⇒ Relaţii internaţionale şi studii europene
⇒ Filosofie
⇒ Sociologie / Resurse umane
⇒ Teologie ortodoxă asistenţă socială
⇒ Artă sacră

Atenţie!
Conform deciziei Consiliului facultății, din data de 29.06.2021, referitoare la repartizarea pe specializări a studenților de anul I, domeniul Sociologie:
• Studenții care vor fi admiși la domeniul Sociologie, vor urma în anul I de studii cursuri în trunchi comun ambelor specializări (Sociologie și Resurse Umane), urmând ca din anul II de studii să fie repartizați pe cele două programe de studii.
• Repartizarea studenților pe specializări se va face conform criteriilor aprobate de Consiliul facultății din data de 29.06.2021, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de licenţă,  în ordinea mediilor obținute în primul an de studii, ținându-se cont de opțiunile exprimate în cererea de repartizare și de posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate.
• Criteriile de repartizare și formularul pentru exprimarea opțiunilor de repartizare pot fi descărcate de aici: criterii de repartizare; opţiuni.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI ÎN SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2020
 
perioada: 21 - 24 septembrie 2020
sala: AS 004 (Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie)
program: 09.00 - 16.00
 
Tipizate:
!!! Informaţia nu se adresează candidaţilor admişi care au parcurs procedura de înmatriculare în august 2020!
 

 
Anul acesta, înscrierea la admitere pentru programele de licenţă se poate face on-line, pe o platforma pusă de Universitate la dispoziţia candidaţilor.
Programe de licenţă:

 
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64 din 22 iulie 2020
Procedura privind înscrierea  în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET
 în anul universitar 2020/2021, forma de învăţământ cu frecvenţă,
ciclul I de studii universitare de licenţă
 
1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2020, sunt invitaţi în perioada: 03.08.2020-08.08.2020 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în locația special amenajată (corp M, sala AS004), sau la sediul Universității din str. Domnească nr. 47 (corpul U), pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021.
2. Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a universității și a facultății la care a fost admis.
3. Pentru candidații care au depus diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original, procedura de înscriere constă în:
- depunerea Contractului de studii pentru anul universitar 2020/2021 completat și semnat, (în două exemplare), descărcat de pe pagina web a universității/ a facultății la care a fost admis
- depunerea Fișei de înscriere  completată și semnată;
- achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei.
Taxa de înmatriculare se poate achita la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U1 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
- cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
- cod fiscal 3127522;
- Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
- la explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare.
După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2020/ 2021.
Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de înmatriculare.
 
Anexa 2 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64 din 22 iulie 2020
Procedura privind înscrierea  în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare TAXĂ
 în anul universitar 2020/2021, forma de învăţământ cu frecvenţă,
ciclul I de studii universitare de licenţă
 
1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare taxă, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2020, sunt invitaţi în perioada 03.08.2020-08.08.2020 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în locația special amenajată (AS004), sau la sediul Universității din str. Domnească nr. 47 (corpul U), pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021.
2. Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a universității și a facultății la care a fost admis.
3. Pentru candidații care au depus diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original, procedura de înscriere constă în:
- depunerea Contractului de studii pentru anul universitar 2020/2021 completat și semnat, (în două exemplare);
- depunerea Fișei de înscriere completată și semnată;
- achitarea unui cuantum de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare.
Suma de 500 de lei se achită la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
- cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
- cod fiscal 3127522;
- beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
- la explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de școlarizare – parțial tranșa I.
Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.admitere.ugal.ro.
După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2020/ 2021.
Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de școlarizare.