Artă sacră

Vă recomandăm să consultaţi planul de învăţământ, în care puteţi afla informaţii utile despre cursuri şi seminarii:
- lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
- tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP)
- numărul de credite al fiecărei discipline;
- numărul de ore curs/seminar;
- forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).
Fișe de disciplină
- Studiul compoziției
Anul II
- Educație fizică și sport
Anul III