Teologie ortodoxă asistență socială

Vă recomandăm să consultaţi planul de învăţământ, în care puteţi afla informaţii utile despre cursuri şi seminarii:
- lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
- tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP)
- numărul de credite al fiecărei discipline;
- numărul de ore curs/seminar;
- forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).
 
 
Fișe de disciplină
Anul I
- Practică Liturgică
Anul II
- Psihologie socială
- Educație fizică și sport
- Practică de specialitate (în asistență socială)
Anul III
- Practică pentru elaborarea lucrării de licență
- Morala creștină