SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, FIFT - SCSS 2021
 
I. Aspecte generale
Prezenta metodologie precizează unele aspecte privind organizarea şi desfăşurarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti şi se întemeiază pe următoarele acte normative:
– Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați;
– Metodologia de organizare a Sesiunii de comunicări științifice studențești;
– Planul de cercetare al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie organizează Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești anual, în luna mai.
Sesiunea de Comunicări Științifice are drept obiectiv promovarea activităților științifice studențești în domeniile Istorie, Filosofie, Sociologie, Resurse umane, Relații internaționale și studii europene, Teologie.
 
II. Sesiunea este organizată pe următoarele secțiuni:
a. Istorie și Relații internaționale
b. Filosofie
c. Sociologie și Resurse umane
c. Teologie şi Artă sacră
Pentru fiecare secțiune la care sunt înscrise minim 20 de lucrări se acordă câte un set de premii (P.I  = 1 premiu,  P.II = 1 premiu, P.III = 1 premiu). Valoarea premiilor este stabilită în fiecare an de conducerea universității. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați acordă diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare.
 
III. Organizarea sesiunii de comunicări științifice studențești
Lucrările fiecărei secțiuni vor fi evaluate de o comisie de evaluare care va avea în componență un președinte, 3 membri și un secretar, numiți din rândul cadrelor didactice ale facultății.
1. Metodologia de înregistrare a lucrării
- Studenții / masteranzii interesaţi să prezinte lucrări la sesiunea de comunicări științifice sunt rugaţi să descarce și să completeze formularul de înscriere de pe site-ul facultății (http://www.fift.ugal.ro/index.php/ro/cercetare/evenimente-stiintifice/sesiune-stiintifica-studenteasca).
- Un student se poate înscrie cu maxim 2 lucrări.
- Înscrierea unei comunicări se poate face doar cu acordul unui cadru didactic coordonator.
- Formularul completat trebuie trimis pe adresa de e-mail a Sesiunii de Comunicări Ştiințifice Studențești, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
- În subiectul mail-ului vor fi precizate: numele studentului și sectiunea la care dorește acesta să participe.
Termenul limită pentru înscriere este 9 mai 2021, ora 24:00.
2. Regulile de prezentare a lucrărilor
- Lucrările se prezintă oral de către studenţi / masteranzi pe aplicația Microsoft Teams, prin videoconferință, în faţa comisiei de evaluare aferentă secțiunii la care s-au înscris.
- Studenții pot opta pentru diferite tipuri de prezentare a lucrării: comunicare; prezentare power point.
- Timpul alocat fiecărei prezentări este de maxim 10 minute, iar membrii comisiei pot adresa întrebări autorilor.
- Reprezentanţi ai mediului socio-economic și ai unor instituții pot acorda premii speciale studenţilor care realizează lucrări de un interes deosebit pentru domeniul acestora.
3. Calendarul desfășurării sesiunii pe secțiuni
Pentru buna desfăşurarea a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti se va respecta următorul calendar:
- 24 martie - stabilirea comisiilor pentru fiecare secțiune;
- 9 mai 2021, ora 24:00 - termen limită pentru înscrierea lucrărilor studenților și masteranzilor pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
- 12 mai 2021 - termen limită pentru acceptarea / respingerea lucrării.
- 18 mai 2021 - data limită pentru realizarea Programului de desfășurare a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești FIFT 2021, postarea lui pe site-ul facultății (http://www.fift.ugal.ro/index.php/ro/cercetare/evenimente-stiintifice/sesiune-stiintifica-studenteasca) şi pe cel al universităţii (http://www.scss.ugal.ro/index.php/facultati/facultatea-de-istorie-filosofie-si-teologie).
- 18 mai 2021 - termen limită pentru organizarea claselor (secțiunilor) pe Microsoft Teams.
- 21 mai 2021 - prezentarea lucrărilor de către studenți și masteranzi la fiecare secțiune, pe aplicația Microsoft Teams, prin videoconferință:
- 21 mai 2021, începând cu ora 9.30 - Secțiunea Sociologie și Resurse umane
- 21 mai 2020, începând cu ora 9.30 - Secțiunea Filosofie
- 21 mai 2020, începând cu ora 9.30 - Secțiunea Istorie și Relații internaționale
- 21 mai 2020, începând cu ora 9.30 - Secțiunea Teologie şi Artă sacră
 
IV. Criteriile de departajare a lucrărilor prezentate
Lucrările vor fi evaluate în funcție de:
a) conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării: originalitate, importanţa subiectului abordat, calitatea conţinutului, contribuţia ştiinţifică adusă, perspectiva personală (75%);
b) prezentarea lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări: selecţia celor mai relevante informaţii din comunicare / prezentarea Power Point, coerenţa exprimării, organizarea prezentării, încadrarea în timp, calitatea răspunsurilor la întrebările primite (25%).
 
V. Componența comisiilor de evaluare
a) Secţiunea Istorie și Relații internaționale
- președinte: Prof. univ. dr. Arthur TULUȘ
- membri: Prof. univ. dr. Cristian APETREI; Prof. univ. dr. Constantin ARDELEANU; Lector univ. dr. Ovidiu COTOI
- secretar: Lect. univ. dr. Decebal NEDU
b) Secţiunea Filosofie
- președinte: Lect. univ. dr. Viviana IVLAMPIE
- membri: Lect. univ. dr. Alexandra TEODORESCU; Lect. dr. asociat Liviu COCEI; Lect. dr. asociat Doru CĂSTĂIAN
- secretar: Lect. dr. asociat Ovidiu NEDU
c) Secţiunea Sociologie și Resurse umane
- președinte: Lect. univ. dr. Felicia CORDONEANU
- membri: Conf. univ. dr. Răzvan DINICĂ; Lect. univ. dr. Daniela RUSU MOCĂNAȘU; Lect. univ. dr. Luminița IOSIF
- secretar: Lect. dr. asociat Elisaveta DRAGHICI
 
f) Secţiunea Teologie şi Artă sacră
Comisia de evaluare:
- președinte: Prof. univ. dr. Ionel ENE
- membri: Prof. univ. dr. Leontin POPESCU; Lect. univ. dr. Ovidiu SOARE; Lect. univ. dr. Lucian PETROAIA
- secretar: Lect. univ. dr. Gina SCARLAT