REPARTIZAREA TABERELOR STUDENŢEŞTI 2021
Metodologia de repartizare a taberelor studenţeşti (ordinul MTS 432/30.06.2021)
Repartizarea locurilor pe facultăţi
Cerere individuală pentru tabără
Consimţământ pentru prelucrarea datelor personale
14 iulie 2021: Repartizarea taberelor pe facultate
21 iulie 2021: Repartizarea taberelor pe facultate (listă finală)
21 iulie 2021: Distribuirea taberelor pe facultăţi (listă finală)

Conform deciziei Consiliului facultății, din data de 29.06.2021, referitoare la repartizarea pe specializări a studenților de anul I, domeniul Sociologie:
• Studenții care vor fi admiși la domeniul Sociologie, vor urma în anul I de studii cursuri în trunchi comun ambelor specializări (Sociologie și Resurse Umane), urmând ca din anul II de studii să fie repartizați pe cele două programe de studii.
Repartizarea studenților pe specializări se va face conform criteriilor aprobate de Consiliul facultății din data de 29.06.2021, în limita locurilor disponibile pentru fiecare program de licenţă,  în ordinea mediilor obținute în primul an de studii, ținându-se cont de opțiunile exprimate în cererea de repartizare și de posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate.
în perioada 9 - 22 august 2021, secretariatul facultăţii va fi inchis, personalul fiind în concediu de odihnă. Pentru rezolvarea problemelor aflate în competenţa secretariatului FIFT, vă rugăm să faceţi demersurile necesare până pe 6 august 2021 (vineri).

 
Ref: Program “EURO 200” privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,
pentru elevi şi studenţi cu venituri mici in anul 2021
 
Vă comunicăm că începând cu data prezentei, începe derularea programului “EURO 200” pentru anul 2020, conform calendarului anexat.
Documentaţia necesară:
- Legea nr. 269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1294 / 2004 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269 / 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Termenul limită de depunere a dosarelor de acodrare a ajutorului financiar este 4 mai 2021.
Dosarele, însoţite de documentele prevăzute în legislaţie, vor fi înaintate la Biroul secretariat rectorat pe data de 4 mai 2021.

Vă rugăm, vizitaţi pagina burse pentru detalii privind acordarea burselor de performanţă, de merit şi a celor sociale în semestrul II al anului universitar 2020 - 2021!
 

Vă rugăm, vizitaţi pagina tematică licenţă pentru examenul de finalizare a studiilor în sesiunile vară şi toamnă 2021, sesiunea de iarnă 2022!

 
 

Atenţie! Vă rugăm, vizitaţi pagina burse pentru detalii privind întocmirea dosarelor pentru bursele sociale şi cele de performanţă!

 


Atenţie! Vă rugăm, vizitaţi pagina orar - licenţă pentru ultimele modificări, operate pe 6 octombrie 2020.

 


Ghid de utilizare a resurselor informatice oferite studenţilor de către Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 


 
              ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI III CARE URMEAZĂ MODULUL DIDACTIC
Marţi, 29 SEPTEMBRIE, se va efectua instructajul cu privire la desfăşurarea PRACTICII PEDAGOGICE pe semestrul I, anul universitar 2020-2021. Totodată studenţii vor fi repartizaţi la şcolile unde vor desfăşura această practică.
Pentru instructaj studenţii se vor prezenta în sala AS 004 după următorul program:
- ora 9 Anul III ISTORIE
- ora 10,30 Anul III FILOSOFIE, TOAS şi RESURSE UMANE.
Coordonatori practică:
Prof. dr. Ivan Ivlampie
Conf. dr. Mihai Androne
 

 
 

 
PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A STUDENŢILOR DIN ANII II ŞI III LICENŢĂ, ANUL II MASTER
Sala: AS004
Program: 25, 26, 27.09.2020: 9.00 - 13.00; 28, 29, 30.09.2020 Şi 01.10.2020: 9.00 - 16.00
Acte necesare: CI/BI, carnet DE student, legitimaţia transport