HARD BOOK CAFÉ FIFT

Termenul de „științe «slabe»” este folosit, mai mult sau mai puțin depreciativ, pentru a desemna domenii precum istoria, sociologia, științele politice, studiile literare, etc. Se încearcă astfel a se sublinia gradul ridicat de subiectivitate pe care îl conțin cercetările din aceste domenii, în opoziție cu rezultatele pline de acuratețe și obiectivitate ale „științelor «tari»”, precum matematica, fizica, chimia. Cu toate acestea, departe de a reprezenta simple ficțiuni, rezultate ale unui capriciu auctorial, cercetările din domeniul științelor socio-umane (ca să folosim o denumite mai puțin peiorativă) sunt capabile să ofere elemente esențiale de cunoaștere, de care umanitatea nu se poate lipsi.
Hard Book Café FIFT este un concept care-și propune să stimuleze, în mediul universitar gălățean, cunoașterea unor studii care pot fi considerate de referință pentru științele socio-umane. Lunar, va fi prezentată câte o carte „grea” prin problematica abordată, metodologia de lucru și rezultatele cercetării, cu alte cuvinte o carte de referință pentru domeniul din care respectiva carte provine.
Prima ediție a hard Book Café FIFT îl are ca invitat pe domnul doctor în istorie Alexandru D. Aioanei, cercetător la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, institut aflat sub egida Academiei Române. Domnul Aioanei este specialist în istoria comunismului, mai precis într-o anume latură, insuficient explorată, anume istoria economiei regimului comunist din România. Alături de alți specialiști, a efectuat cercetări în ceea ce privește fenomenul colectivizării și a finalizat o teză de doctorat dedicată industrializării regiunii Moldova, la începuturile regimului comunist.
Teza de doctorat constituie miezul cărții pe care domnul Alexandru D. Aioanei o propune spre lectură și reflecție publicului gălățean joi, 3 noiembrie 2022, de la ora 14.00, la sala AS004 a Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie.
Pe baza unei documentații arhivistice impresionante și a unei metodologii bine puse la punct, dl. Aioanei caută să depășească prejudecățile, atât de răspândite, cu privire la amploarea, coerența și impactul real al planurilor comuniste de industrializare în regiunea Moldovei, zonă atât de săracă în industrii semnificative înainte de 1948. Depășind aprecierile exaltate ale apologeților comuniști, dar și metoda a califica tot ce s-a făcut în perioada comunistă drept aprioric negativ, autorul pune în evidență planurile de industrializare ale autorităților, modul în care acestea au fost implementate și urmărește cu acribie transformările din domeniile economic și social pe care regiunea Moldovei le-a cunoscut în anii de început ai comunismului.

Prin urmare, o dezbatere de neratat pentru cei interesați să afle un răspuns la întrebarea: care a fost impactul real al regimului comunist asupra societății românești?

Imagine WhatsApp 2022 10 31 la 20.57.07