EXAMEN DE DISERTAŢIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
⇒ Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene: 8 septembrie, începând cu ora 11.30, sala AS011
⇒ Spiritualitate ortodoxă şi asistenţă socială: 7 septembrie, începând cu ora 11.00, sala AS011

EXAMEN DE DISERTAŢIE, SESIUNEA IULIE 2021
 
Perioada de înscriere la examenul de disertaţie:
► Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene: 5 - 7 iulie 2021
► Spiritualitate ortodoxă şi asistenţă socială: 5 - 7 iulie 2021
Susţinerea examenului:
• Examenul de disertaţie se va susţine în perioada 12 - 15 iulie 2021.
Programarea pentru susţinerea examenului de disertaţie va fi afişată ulterior.
Înscrierea la examen:
Înscrierea la examenul de disertaţie se va face online. Candidaţii vor trimite pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. următoarele documente:
⇒ fişa de înscriere la examenul de disertaţie (Anexa 2) completată cu datele personale (document semnat şi scanat);
⇒ acordul profesorului coordonator pentru prezentarea şi susţinerera lucrării în faţa comisiei de examinare (document semnat şi scanat) (Anexa 3);
⇒ lucrarea de disertaţie în format electronic (.pdf); lucrarea printată va fi adusă la secretariat până în ziua susţinerii, însoţită de un CD cu textul în format electronic (.pdf);
⇒ declaraţia privind autenticitatea lucrării (document semnat şi scanat) (Anexa 4);
⇒ chitanţa de plată a taxei de 600 lei pentru examenul de disertaţie (pentru absolvenţii din promoţiile anterioare) (document semnat şi scanat);
Atenţie!
!! Absolvenţii care mai au datorii către serviciile universităţii şi nu au fişele de lichidare semnate şi ştampilate vor fi contactaţi în vederea completării acestora.
!! Absolvenţii din promoţia 2021 care nu vor susţine examenul de disertaţie în sesiunea iulie 2021, în septembrie 2021 sau februarie 2022 vor putea susţine în oricare altă sesiune a anilor următori doar cu plata taxei aferente.                              
!! Absolvenţii care nu au diplomele de licenţă în original la dosar sunt rugaţi să le aducă; în caz contrar nu pot fi înscrişi pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor.
!! Se pot înscrie doar absolvenţii cu situaţia şcolară complet încheiată.
Atenţie! Verificarea antiplagiat!
Pragurile coeficienţilor de similitudine: coeficient de similitudine 1 (procentul din text cu toate fragmentele de minim 5 cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente) - maxim 20%; coeficient de similitudine 2 (procentul din text cu toate fragmentele de minim 25 de cuvinte similare descoperite de sistem în alte documente) - maxim 5% (decizia consiliului Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din 27 noeimbrie 2020).
 
Programare:
Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est europene – studii universitare de masterat, cu frecvenţă
• 15 iulie 2021, sala AS011, începând cu 09.30
Comisie
Conf. dr. Cristian SANDACHE, preşedinte
Conf. univ. dr. Mihaela Denisia LIUȘNEA, membru
Prof. univ. dr. Silviu LUPAȘCU, membru
Lector univ. dr. Viviana IVLAMPIE, membru
Lector univ. dr. Luminița IOSIF, membru
Conf. univ. dr. Rarita MIHAIL, secretar
Prof. univ. dr. George ENACHE, membru supleant
Lector univ. dr. Daniela RUSU MOCĂNAȘU, membru supleant
Spiritualitate ortodoxă şi asistenţă socială – studii universitare de masterat, cu frecvenţă
• 13 iulie 2021, sala AS011, începând cu ora 10.00
Comisie
ÎPS Arhiepiscop prof. dr. Casian CRĂCIUN, preşedinte
Pr. prof. dr. Leontin POPESCU, membru
Conf. dr. Răzvan DINICĂ, membru
Conf. dr. Rariţa MIHAIL, membru
Lector dr. Gina SCARLAT, secretar
Pr. lect. dr. Ovidiu SOARE, membru supleant
Lector dr. Daniela RUSU MOCĂNAŞU, membru supleant

             
EXAMEN DE DISERTAŢIE, SESIUNEA FEBRUARIE 2021
 
Perioada de înscriere la examenul de disertaţie: 15.02 - 17.02.2021
Modalitatea de susţinere: online (pe pe Microsoft Teams) sau faţă în faţă
 
Candidaţii vor trimite pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. următoarele documente:
⇒ fişa de înscriere la examenul de disertaţie (Anexa 2), completată cu datele personale (document semnat şi scanat);
⇒ acordul profesorului coordonator pentru susţinerera lucrării în faţa comisiei de examinare (document semnat şi scanat) (Anexa 3);
⇒ lucrarea de disertaţie în format electronic (.pdf); lucrarea printată va fi adusă la secretariat până în ziua susţinerii, însoţită de un CD cu textul în format electronic (.pdf);
⇒ declaraţia privind autenticitatea lucrării (Anexa 4): va fi redactată după modelul din anexă, semnată şi salvată în format .pdf;
⇒ chitanţa de plată a taxei de 600 lei pentru examenul de disertaţie (pentru absolvenţii din promoţiile anterioare) (document semnat şi scanat);
 
Absolvenţii care mai au datorii către serviciile universităţii şi nu au fişele de lichidare semnate şi ştampilate vor fi contactaţi în vederea completării acestora.
Absolvenţii din promoţia 2020 care nu vor susţine examenul de disertaţie în februarie 2021 vor putea susţine în oricare altă sesiune a anilor următori doar cu plata taxei aferente.
Notă: Absolvenţii care nu au diplomele (de bacalaureat şi/sau de licenţă) în original la dosar sunt rugaţi să le aducă; în caz contrar, nu pot fi înscrişi pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor.
Se vor înscrie doar absolvenţii cu situaţia şcolară complet încheiată
 
 
Programul de studii Spiritualitate ortodoxă şi asistenţă socială
- desfăşurare: faţă în faţă, sala AS011
- data: 23 februarie 2021, începând cu ora 12.00
- probe: susţinerea lucrării de disertaţie
- comisia: preşedinte - ÎPS Arhiepiscop prof. dr. Casian Crăciun; membri - pr. prof. dr. Leontin Popescu, conf. dr. Răzvan Dinică, conf. dr. Rariţa Mihail; secretar: lect. dr. Luminiţa Scarlat; supleanţi: pr. lect. dr. Ovidiu Soare, lect. dr. Daniela Rusu-Mocănaşu
 
Programul de studii Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene
- desfăşurare: online, platforma Microsoft Teams
- data: 25 februarie 2021, începând cu ora 10.00
- probe: susţinerea lucrării de disertaţie
- comisia: preşedinte - conf. dr. Mihaela Liuşnea; membri - lect. dr. Viviana Ivlampie, prof. dr. Silviu Lupaşcu, prof. dr. Constantin Ardeleanu, conf. dr. Rariţa Mihail; secretar: prof. dr. George Enache; supleant: lect. dr. Luminiţa Iosif

* EXAMEN DE DISERTAŢIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Perioada de înscriere la examenul de disertaţie: 31.08.2020 - 01.09.2020                 
Perioada de susţinere a examenului de disertaţie: 02.09.2020 - 04.09.2020
 
Înscrierea la examenul de disertaţie în sesiunea septembrie 2020 se va face online. Candidaţii vor trimite pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. următoarele documente:
- fişa de înscriere la examenul de disertaţie completată cu datele personale (document semnat şi scanat) (Anexa 2);
- acordul profesorului coordonator pentru prezentarea şi susţinerera lucrării în faţa comisiei de examinare (document semnat şi scanat) (Anexa 3);
- lucrarea de disertaţie în format electronic (pdf);
- declaraţia privind autenticitatea lucrării (Anexa 4): va fi redactată după modelul din anexă, semnată şi salvată în pdf;
- chitanţa de plată a taxei de 600 lei pentru examenul de disertaţie (pentru absolvenţii din promoţiile anterioare) (document semnat şi scanat);
* lucrarea tipărită va fi adusă în ziua susţinerii, însoţită de un CD cu varianta pdf a disertaţiei.
 
Absolvenţii care mai au datorii către serviciile universităţii şi nu au fişele de lichidare semnate şi ştampilate vor fi contactaţi în vederea completării acestora.
Absolvenţii din promoţia 2020 care nu vor susţine examenul de disertaţie în sesiunile iulie 2020, septembrie 2020 sau februarie 2021, vor putea susţine în oricare altă sesiune a anilor următori doar cu plata taxei aferente.
Notă: Absolvenţii care nu au diplomele (de bacalaureat şi/sau de licenţă) în original la dosar sunt rugaţi să le aducă, în caz contrar nu pot fi înscrişi pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor.
Se vor înscrie doar absolvenţii cu situaţia şcolară complet încheiată. 
 
 
Programul de studii Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene
- sala: AS011
- data: 3 septembrie 2020, începând cu ora 12.00 (candidaţii vor fi programaţi pe ore după încheierea înscrierilor)
- probe: susţinerea lucrării de disertaţie
- comisia: preşedinte - conf. dr. Mihaela Liuşnea; membri - lect. dr. Viviana Ivlampie, prof. dr. Silviu Lupaşcu, prof. dr. Constantin Ardeleanu, conf. dr. Rariţa Mihail; secretar: prof. dr. George Enache; supleant: lect. dr. Luminiţa Iosif
 
Programul de studii Spiritualitate ortodoxă şi asistenţă socială
- sala: AS004
- data: 3 septembrie 2020, începând cu ora 10.00 (candidaţii vor fi programaţi pe ore după încheierea înscrierilor)
- probe: susţinerea lucrării de disertaţie
- comisia: preşedinte - ÎPS Arhiepiscop prof. dr. Casian Crăciun; membri - pr. prof. dr. Leontin Popescu, conf. dr. Răzvan Dinică, conf. dr. Rariţa Mihail; secretar: lect. dr. Luminiţa Scarlat; supleanţi: pr. lect. dr. Ovidiu Soare, lect. dr. Daniela Rusu-Mocănaşu
 
 
 
Perioada de înscriere la examenul de disertaţie: 06.07 - 09.07.2020                 
Perioada de susţinere a examenului de disertaţie: 20.07 - 24.07.2020
 
Înscrierea la examenul de disertaţie în sesiunea iulie 2020 se va face online. Candidaţii vor trimite pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. următoarele documente:
- fişa de înscriere la examenul de disertaţie completată cu datele personale (document semnat şi scanat) (Anexa 2);
- acordul profesorului coordonator pentru prezentarea şi susţinerera lucrării în faţa comisiei de examinare (document semnat şi scanat) (Anexa 3);
- lucrarea de disertaţie în format electronic (pdf);
- declaraţia privind autenticitatea lucrării (Anexa 4): va fi redactată după modelul din anexă, semnată şi salvată în pdf;
- chitanţa de plată a taxei de 600 lei pentru examenul de disertaţie (pentru absolvenţii din promoţiile anterioare) (document semnat şi scanat);
 
Absolvenţii care mai au datorii către serviciile universităţii şi nu au fişele de lichidare semnate şi ştampilate, vor fi contactaţi în vederea completării acestora.
Absolvenţii din promoţia 2020 care nu vor susţine examenul de disertaţie în sesiunile iulie 2020, septembrie 2020 sau februarie 2021, vor putea susţine în oricare altă sesiune a anilor următori doar cu plata taxei aferente.
Notă: Absolvenţii care nu au diplomele (de bacalaureat şi/sau de licenţă) în original la dosar sunt rugaţi să le aducă, în caz contrar nu pot fi înscrişi pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor.
Se vor înscrie doar absolvenţii cu situaţia şcolară complet încheiată. 
 
 
Programul de studii Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene
- sala:
- data:
- probe: susţinerea lucrării de disertaţie
- comisia: preşedinte - conf. dr. Mihaela Liuşnea; membri - lect. dr. Viviana Ivlampie, prof. dr. Silviu Lupaşcu, prof. dr. Constantin Ardeleanu, conf. dr. Rariţa Mihail; secretar: prof. dr. George Enache; supleant: lect. dr. Luminiţa Iosif
 
Programul de studii Spiritualitate ortodoxă şi asistenţă socială
- sala:
- data:
- probe: susţinerea lucrării de disertaţie
- comisia: preşedinte - ÎPS Arhiepiscop prof. dr. Casian Crăciun; membri - pr. prof. dr. Leontin Popescu, conf. dr. Răzvan Dinică, conf. dr. Rariţa Mihail; secretar: lect. dr. Luminiţa Scarlat; supleanţi: pr. lect. dr. Ovidiu Soare, lect. dr. Daniela Rusu-Mocănaşu