A 8-a ediție a Conferinței Internaționale History, Spirituality, Culture. Dialogue and Interactivity

În perioada 16-17 Iunie 2022, se desfășoară a VIII-a ediție a Conferinței Internaționale History, Spirituality, Culture. Dialogue and Interactivity, organizată de Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Centrul de Studii Istorice și Social-Culturale Est-Europene și Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxa Interdisciplinară „Sf. Trei Ierarhi”.

Conferința este realizată în parteneriat cu centre de cercetare de la Université Lyon 2 (Franța) și Université de Kairouan (Tunisia), cu partenerii tradiționali din Republica Moldova (Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul) și Ucraina (Universitatea Națională „I.I. Mechnikov” din Odessa, Universitatea Națională Maritimă din Odessa și Universitatea Națională a Mării Negre „Petro Mohyla” din Mykolaiv), la care se adaugă participanți din alte instituții academice și culturale din Maroc, Bulgaria, Statele Unite și România.

Conferința reunește, peste 90 de cercetători din țară și din străinătate, într-un context științific interdisciplinar, având drept scop dezbaterea unor probleme științifice și de actualitate din perspectivă istorică, politică, filosofică, sociologică, teologică și cultural-educațională.

Lucrările conferinței vor fi publicate în revistele de specialitate din seria Analelor Universității „Dunărea de Jos” din Galați, acestea fiind indexate în bazele de date internaționale.

Conferința se va derula la sediul facultății (onsite) și online, pe platforma Microsoft Teams, programul Conferinței fiind disponibil la adresa: https://fift.ugal.ro/index.php/ro/cercetare/evenimente-stiintifice/international-conference-history-spirituality-culture-dialogue-and-interactivity-8th-edition

CONFERENCE PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS 

SIGN-IN LINKS:

Plenum (16 iunie) and Plenum Conclusions (17 iunie)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOxWrZvX4YCGCznjaIHVGoRbWqjXVQcmS2xV61vA8dUg1%40thread.tacv2/1655258951162?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%222668dc03-b66b-464a-948f-4b2706589159%22%7d

History and International Relations (17 iunie)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOxWrZvX4YCGCznjaIHVGoRbWqjXVQcmS2xV61vA8dUg1%40thread.tacv2/1655259079168?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%222668dc03-b66b-464a-948f-4b2706589159%22%7d

Sociology and Philosophy (17 iunie)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOxWrZvX4YCGCznjaIHVGoRbWqjXVQcmS2xV61vA8dUg1%40thread.tacv2/1655259137278?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%222668dc03-b66b-464a-948f-4b2706589159%22%7d

Religion and Spirituality (17 iunie)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOxWrZvX4YCGCznjaIHVGoRbWqjXVQcmS2xV61vA8dUg1%40thread.tacv2/1655259216398?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%222668dc03-b66b-464a-948f-4b2706589159%22%7d

Culture and Education (17 iunie)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOxWrZvX4YCGCznjaIHVGoRbWqjXVQcmS2xV61vA8dUg1%40thread.tacv2/1655259262801?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%222668dc03-b66b-464a-948f-4b2706589159%22%7d

Publication call.2022 1bis

Publication call.2022 2bis

288597180 2191091544372911 1133781909721957091 n

 

288644680 2191091644372901 9145335626315816744 n

288631817 2191092087706190 8142567973819425214 n

288715814 2184401481722522 4438166125919803912 n

288850603 2191091977706201 1116838814335976906 n

289002731 2191091974372868 2575164970070735007 n

 

WhatsApp Image 2022 06 16 at 20.09.18

WhatsApp Image 2022 06 16 at 20.14.53

WhatsApp Image 2022 06 16 at 20.13.09