Știri și evenimente

Anunț examen licență/disertație, sesiunea Februarie 2023

 

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR PROMOŢIEI 2022 ŞI A CELOR DIN PROMOŢIILE ANTERIOARE

EXAMEN LICENŢĂ/DISERTAŢIE

– sesiunea februarie 2023 –

Desfășurarea examenelor de licență/dizertație

Perioada de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie:

  • 08.02 - 10.02.2023 (Istorie, Filosofie, Resurse umane/ Sociologie, T.O.A.S., G.I.S.C.E.E., S.O.A.S.)
  •  30.01 - 03.02.2023 (R.I.S.E.)
  •  27.02 - 28.02.2023 (Artă sacră)

Examenele de licenţă şi disertaţie se vor susţine în perioada 14.02 - 17.02.2023 (Istorie, Filosofie, Resurse umane/ Sociologie, T.O.A.S., G.I.S.C.E.E., S.O.A.S.), 06.02 - 10.02.2023 (R.I.S.E.) şi 1.03 - 3.03.2023 (Artă sacră). Programarea pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie va fi afişată ulterior.

Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie se va face la secretariatul F.I.F.T. (sala AS007) cu următoarele documente:

  • - cererea de înscriere la examenul de licenţă / disertaţie completată cu datele personale (documentul se gasesşte la secretariat);
  • - fişa de lichidare (documentul se gasesşte la secretariat);
  • - acordul profesorului coordonator pentru prezentarea şi susţinerera lucrării în faţa comisiei de examinare;
  • - lucrarea de licenţă sau lucrarea de disertaţie printată, însoţită de un CD cu lucrarea în format electronic (.pdf);
  • - chitanţa de plată a taxei de 600 lei pentru examenul de licenţă/disertaţie (pentru absolvenţii din promoţiile anterioare);
  • - 2 fotografii tip buletin, format 3x4, realizate recent, pe hârtie fotografică (doar pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă, nu şi cei de la master).

Absolvenţii din promoţia 2022 care nu vor susţine examenul de licenţă/disertaţie în sesiunea februarie 2023, vor putea susţine examenul de finalizare a studiilor în oricare altă sesiune a anilor următori doar cu plata taxei aferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Notă: Absolvenţii care nu au diplomele (de bacalaureat şi/sau de licenţă) în original la dosar sunt rugaţi să le aducă, în caz contrar nu pot fi înscrişi pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor. Se vor înscrie doar absolvenţii cu situaţia şcolară complet încheiată. 

                                DECANATUL