Cercetare sociologică realizată de profesorii și studenții FIFT, în Valea Orașului

În perioada martie-mai 2022 s-a desfășurat cercetarea sociologică CARTIERUL VALEA ORAȘULUI. NECESITĂȚI ȘI OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE., care a avut drept scop identificarea necesităților locuitorilor din cartierul Valea Orașului, explorarea resurselor comunitare și analiza oportunităților de dezvoltare a acestui cartier din municipiul Galați, încadrat în categoria Zonelor Urbane Marginalizate.
Cercetarea a fost coordonată de doamna lector univ. dr. Valerica Celmare, de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Din echipa de cercetare au făcut parte studenții Geanina Platon, Dana-Ștefania Milea, Victoria Chirică și George Anghelache, de la specializarea Sociologie/Resurse Umane din cadrul facultății noastre.
Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului Zilele Comunității, propus de Fundația Comunitară Galați, ca subunitate a Proiectului „Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale Municipiului Galați”, ID POCU /717/5/1/143449, derulat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare SMART, Școala Gimnazială nr. 25, Galați și Fundația Comunitară Galați, pe Axa prioritară nr. 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Operațiunea: Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și are drept scop diminuarea acțiunii factorilor care generează sărăcie și excluziune socială în zonele urbane marginalizate din municipiul Galați.
Rezultatele cercetării vor avea ca impact organizarea de acțiuni de dezvoltare prin mobilizarea resurselor comunitare și intervenția factorilor de decizie locali.

Mulțumim colaboratorilor noștri din proiect: doamnei Liliana Cristea, directorul Fundației Comunitare Galați, doamnei Irina Șerban Atanasiu și doamnei Monica Bobe, coordonatorii proiectului, precum și doamnei Anca-Aurora Chiosea, asistentul social comunitar. Mulțumim, de asemenea, tuturor participanților la studiu, pentru disponibilitate și pentru sugestiile oferite.

WhatsApp Image 2022 06 18 at 23.25.53 1

WhatsApp Image 2022 05 19 at 22.02.53

WhatsApp Image 2022 05 26 at 07.54.07 3

WhatsApp Image 2022 06 18 at 23.50.34 1

WhatsApp Image 2022 05 19 at 22.02.54 1