La Mulţi Ani, România!

SteagulRomaniei
 
LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!
    
      1 Decembrie 1918 – Ziua Națională a României – ne readuce periodic în memorie bătăliile îndelungate și tragice, pe care românii din Transilvania au trebuit să le poarte, pentru afirmarea drepturilor lor la identitate națională. Este și un moment al solidarității și mândriei românești.
     Unirea Transilvaniei cu Regatul României reprezintă un act istorico-politic excepțional și nicidecum un eveniment conjunctural. Când la Alba-Iulia a pătruns prima unitate militară românească (Regimentul 5 Vânători “Mihai Bravul”), localnicii au manifestat un entuziasm emoționant, aruncând buchete de flori către comandantul unității respective și (nu în ultimul rând) mângâindu-i și sărutându-i calul alb, care (minunată coincidență!) se numea Destin. Mulți au interpretat acest detaliu ca pe o manifestare a unei voințe divine. Să ne amintim, în această zi, de spiritele unor personalități precum Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Alexandru Vaida-Voevod, Ștefan Cicio-Pop, Aurel Vlad, Ion Flueraș, Iosif Jumanca, Iuliu Hossu, Miron Cristea, Ioan I. Papp, Gheorghe Pop de Băsești, precum și de alți luptători, care au contribuit la crearea României Mari. Deși despărțiți prin frontiere mai multe generații, românii s-au simțit aproape unii de ceilalți, grație limbii, patrimoniului cultural, credinței. A fost un drum al suferinței, aparent trudnic și lipsit de speranță. Dar în cele din urmă, cei care au apucat să se bucure împreună în acea zi de duminică, 1 decembrie 1918, au conștientizat că fuseseră martorii unei adevărate clipe astrale.
     Să nu-i uităm pe înaintași, să le urmăm exemplul de credință și de încredere în destinul poporului nostru, învățând de la ei că învingătorii trebuie să-și păstreze mereu luciditatea și empatia față de semeni, indiferent dacă aceștia vorbesc altă limbă, sau îl invocă pe Dumnezeu, conform altei religii sau confesiuni. Nimeni altul decât Iuliu Maniu, ne-a lăsat moștenire aceste cuvinte: “Noi nu dorim să ne transformăm din asupriți, în asupritori”.
     Să ne amintim de soldații, țăranii, muncitorii și intelectualii care au crezut în triumful ideii naționale românești, chiar și atunci când reprezentanți ai elitelor politice începuseră să se îndoiască. Dumnezeu să-i rânduiască pe toți eroii noștri în ceata drepților Săi!
 
Conf. univ. dr. habil. Cristian SANDACHE