Doctorat

Conducători de doctorat
Domeniul
Prof. dr. habil. Nicolae-Cristian Apetrei
Istorie
Prof. dr. habil. Ionel Cândea
Istorie
Prof. dr. habil. George-Eugen Enache
Istorie
Prof. dr. habil. Cristian Luca
Istorie
Prof. dr. habil. Silviu Dan Lupaşcu
Istorie
Prof. dr. habil. Cristian Sandache
Istorie
Prof. dr. habil. Arthur Viorel Tuluş
Istorie
Prof. dr. habil. Dan Vătăman (asociat) Istorie
 
Teme de doctorat
- Istorie și arheologie medievală românească.
- Economie și societate în spațiul românesc (secolele XVI–XVIII).
- Istoria ideilor și a culturii în spațiul românesc (secolele XVIII–XX).
- Economie și societate în regiunea Dunării de Jos (secolele XIX–XX).
- Istoria comunismului.
- Istoria aromânilor din România.
- Societatea Naţiunilor şi „Cooperarea intelectuală internaţională”.
- Istorici români in exil in perioada comunistă și rețele intelectuale postbelice.
- Istoria spaţiului mediteranean şi a confluenţelor cu bazinul pontic (secolele XVI–XX).
 
Bibliografie
- David Abulafia, Marea cea MareO istorie umană a Mediteranei, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014.
- Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Editura Corint, Bucureşti, 1998.
- Anna Bischof, Zuzana Juergens (eds.), Voices of Freedom - Western Interference? 60 Years of Radio Free Europe, Editura Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015.
- Christopher Charle, Jürgen Schriewer, Peter Wagner (eds.), Transnational Intellectual Networks. Forms of academic knowledge and the search for cultural identities, Campus Verlag Publishing House, Frankfurt/New York, 2004.
- Dumitru Dobre, O istorie în date a exilului și emigrației românești (1949-1989), Editura Militară, București, 2013.
- Constantin C. Giurescu, Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri până astăzi, Editura Științifică, Bucureşti, 1968.
- Mihai Iacobescu, România și Societatea Natiunilor, 1919-1929, Editura Academiei Republicii Române, București, 1988.
- Istoria Românilor, vol. I–X, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001–2013.
- Bogdan Murgescu, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500–2010), Polirom, Iași, 2010.
- Lincoln Paine, Marea şi civilizaţiao istorie maritimă a lumii, Editura Polirom, Iaşi, 2015.
- Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi. De la origini până la 1918, ediţia a II-a, vol. I–II, Editura Porto-Franco, Galaţi, 2008.
- Alexandra Pita Gonzales, Educar para la paz. Mexico y la Cooperacion Intelectual Internacional, 1922-1948, Direccion General del Acervo Historico Diplomatico, 2014.
- Jean-Jacques Renoliet, L'UNESCO oubliée, la Société des Nations et la coopération intellectuelle (1919-1946), Publications de la Sorbonne, Paris, 1999.
- Alexandru Zub, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, Editura Institutului European, Iași, 2000.
 

CALENDARUL desfășurării concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2023-2024

Etapele concursului de admitere Sesiunea iulie 2023 Sesiunea septembrie 2023
Afișarea tematicilor și a bibliografiei aferente 12 mai 2023
Propunerea comisiilor de admitere 14 iunie 2023
Înscrierea candidaților 10-14 iulie 2023
17-19 iulie 2023
18-22 septembrie 2023
25-26 septembrie 2023
Colocviul de admitere 20-22 iulie 2023 27-28 septembrie 2023
Afișarea rezultatelor intermediare 24 iulie 2023 29 septembrie 2023
Depunerea contestațiilor 25 iulie 2023 2 octombrie 2023
Rezolvarea contestațiilor, validarea și afișarea rezultatelor finale 26-28 iulie 2023 3-4 octombrie 2023
Semnarea contractelor de studii 18-28 septembrie 2023 5-6 octombrie 2023
Înmatricularea la studii universitare de doctorat 29 septembrie 2023

9 octombrie 2023