Spiritualitate ortodoxă și asistență socială

Vă recomandăm să consultaţi planul de învăţământ, în care puteţi afla informaţii utile despre cursuri şi seminarii:
- lista cursurilor şi a seminariilor din fiecare an de studiu;
- tipul disciplinei (obligatorie – OB; opţională – OP)
- numărul de credite al fiecărei discipline;
- numărul de ore curs/seminar;
- forma de examinare pentru fiecare disciplină (examen – E; verificare – V).
 
 
Fișe de disciplină
Anul I
- Etică și integritate academică
Anul II
- Managementul și evaluarea programelor de asistență socială
- Sociologie biblică
- Practică de specialitate (liturgică)
- Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație