ArchTerr: Managementul integrat al patrimoniului arheologic

ARCHTERR
MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC.

HARTA ARHEOLOGICĂ ŞI PROCEDURI ADMINISTRATIVE DE CERCETARE ŞI PROTEJARE A PATRIMONIULUI

Detalii: https://www.archterr.ro

Acronim: Archterr
Finanțare: Proiectul este finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020, PN III – Program 2 - Creșterea competivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Subprogramul Competivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare – Proiect experimental-demonstrativ, Domeniul Patrimoniu și identitate culturală.
Buget: 583125 lei
Perioada de derulare: 1 Noiembrie 2020 - 31 Octombrie 2022

Parteneri:

• Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați - Departamentul de Istorie, Filosofie, Sociologie din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie şi Teologie, str. Domnească Nr. 47, 800008, tel. +40336130108, fax. +40236461353, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; web site: www.ugal.ro
• Universitatea "Politehnică din Bucureşti" - Departamentul de Inginerie în Limbi Străine din cadrul Facultății de Inginerie in Limbi Străine București - Sector 6, Splaiul Independenței nr. 313, 060042, tel. +40 214029233/34, fax: +40 214029148, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web site: www.upb.ro

Livrabile:
Proiectul are drept SCOP proiectarea, pilotarea experimentală și validarea unui model de management al patrimoniului arheologic, aplicabil la nivel național, prin realizarea a două produse:
a. un instrument de lucru permanent la dispoziția celor care gestionează informațiile și problematica referitoare la patrimoniul arheologic – direcțiile județene pentru cultură în primul rând, cu o interfață disponibilă pentru primării, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, poliție (în special pentru poliția de patrimoniu) și, nu în ultimul rând, pentru publicul larg – sub forma unui produs informatic care să permită stocarea informațiilor disponibile la nivelul unei unități administrativ teritoriale (județ, oraș, comună) cu referire la patrimoniul arheologic, într-o bancă de date interconectată la o hartă digitală interactivă, actualizabile pe măsura acumulării de noi informații și interogabile pe criterii multiple;
b. un set de proceduri unitare aplicabile tuturor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii în teritoriu (direcțiile județene pentru cultură), ca instrument de punere în practică a actelor normative în vigoare de protejare a patrimoniului arheologic, în cazul derulării unor investiții în zone cu patrimoniu arheologic.

Beneficiari:
- Ministerul Culturii și instituțiile subordonate (Institutul Național al Patrimoniului, direcțiile județene pentru cultură) care vor beneficia de un instrument adecvat de monitorizare a patrimoniului arheologic;
- Comunitatea științifică;
- UAT-urile, care vor beneficia de date privind siturile arheologice de pe teritoriul administrat și privind măsurile de luat pentru protejarea acestora;
- Proprietarii de terenuri cu situri arheologice;
- Investitorii în zone cu patrimoniu arheologic;
- Promotorii și operatorii de turism cultural.

Competiția: PED 2019
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-5037