Analele UDJG - Fascicula Teologie

 
DESPRE REVISTĂ
 
Revista ”Teologie și Educație la Dunărea de Jos” este parte a Analelor Universității ”Dunărea de Jos” din Galați și reprezintă cea de a doua „catedră” prin mijlocirea căreia cadrele didactice ale Departamentului de Teologie Ortodoxă al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, împreună cu invitații care onorează cu participarea lor simpozioanele ștințifice internaționale și naționale organizate anual de acest Departament în colaborare cu Universitatea ”Dunărea de Jos” și Arhiepiscopia Dunării de Jos își fac cunoscute cercetările științifice din domeniul teologiei, și nu numai.
Deși este o revistă teologică apărută relativ recent în spațiul publicațiilor de acest gen din România, invitații de înaltă ținută intelectuală și mare prestigiu științific, din țară și din străinătate, participanți la simpozioanele organizate de Departamentul de Teologie de-a lungul anilor, ne dau încrederea că studiile pe care le-au susținut și pe care Revista le-a cuprins în paginile sale, cărora se alătură cele ale membrilor Departamentului, conferă Revistei o calitate științifică ridicată și răspunde exigențelor științifice moderne dar și întrebărilor și căutărilor ridicate de provocările lumii contemporane.
Deși până în acest moment Revista nu a fost indexată în nicio bază de date, având în vedere cele specificate mai sus, precum și noul format on-line, sperăm ca în cel mai scurt timp să se bucure și de recunoaștere științifică a unor site-uri de specialitate.
 
ECHIPA EDITORIALĂ
 
 
Președinte:
ÎPS prof.univ.dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos
Secretar:
Pr.conf.univ.dr. Cristian Gagu
Membri:
Pr.prof.univ.dr. Ionel Ene
Pr.prof.univ.dr.Leontin Popescu
Pr.conf.univ.dr. Cristian Gagu
Pr.conf.univ.dr. Gabriel Pandele
Pr.lect.univ.dr. Lucian Petroaia
Pr.lect.univ.dr.  Ovidiu Soare
Pr.lect.univ.dr. Sorin Marinescu
Pr.lect.univ.dr. Costel Toma
Lect.univ.dr. Gina Scarlat
Consultanți științifici:
Prof.univ.dr. Paolo Odorico, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
Prof.univ.dr. Mihail Tritos, Facultatea de Teologie a Universității din Tesalonik
Arhim.dr. Daniil Oltean, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
Prof.univ.dr Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române