Master

Concurs de admitere anul 2023 - sesiunea septembrie

Ciclul II - studii universitare de masterat învățământ cu frecvență

 

11 - 16 septembrie 2023 înscrieri online și la centrele special amenajate
17 - 18 septembrie 2023 desfășurarea probelor de concurs
19 - 20 septembrie 2023 afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
21 - 22 septembrie 2023 depunerea diplomelor de licență în original
(termen final de depunere diplome - 22 septembrie , ora 1200)
22 septembrie 2023 afișarea listelor finale
26 septembrie 2023 începerea perioadei de înscriere în anul I și semnare a contractelor de studii pentru anul universitar 2023/2024

 

Criteriile pentru examenul de admitere în anul 2023, la ciclul de studii universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență

  


 

 Detalii privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere 2023

 

 1. Cuantumul taxei de înscriere la concurs este:
 1. Plata taxei în LEI se poate face astfel:
  1. la casieriile aferente centrelor de  înscriere special amenajate;
  2. prin POS la centrele de  înscriere special amenajate;
  3. în contul IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați
   Beneficiar Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati
   Cod fiscal  3127522 
  4. online, prin intermediul aplicației de înscriere;
 1. Cuantumul taxelor de procesare dosar pentru candidați cetățeni străini din state membre UE, SEE, CE și non-UE este:
  • 50 Euro pentru anul pregătitor pentru candidați cetățeni străini din state membre UE, SEE, CE și non-UE (a se vedea Anexa 4.5);
  • 50 Euro pentru candidați cetățeni străini din state membre UE, SEE, CE, care optează pentru programele de studii în limba română de la Facultatea de Medicină și Farmacie;
  • 250 Euro pentru candidați cetățeni străini din state non-UE (la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat);
  • 250 Euro pentru candidați cetățeni români, UE, SEE, CE și non-UE care optează pentru programul de studii Medicină (în limba engleză).
 1. Plata taxei în EURO se poate face  prin virament bancar în euro cu următoarele coordonate bancare:
  Contul IBAN în euro: RO58RNCB0141032888180186
  Beneficiar Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati
  Cod fiscal 3127522
  Banca: BCR Sucursala Galati
  Cod SWIFT: RNCBROBU

  La explicatii: taxa procesare dosar nr..........; nume prenume candidat; cnp; facultatea; specializarea.

  Candidații care nu au cont în euro deschis și vin fizic la UDJG, vor merge la serviciul financiar și vor solicita un formular de trimitere la bancă cu care vor putea achita la ghișeul băncii BCR, în numerar euro, direct în contul UDJG.
 1. Pentru candidații care plătesc taxa în conturile menționate mai sus se vor trece următoarele informații:
  • numele și prenumele persoanei care candidează (persoanele de sex feminin căsătorite vor trece numele dinaintea căsătoriei);
  • codul dosarului, format din 6 caractere alfanumerice (cod generat la accesarea platformei).

Dovada plății trebuie scanată/fotografiată (în format .jpg/.jpeg) și adăugată în platformă la poziția „Chitanța de plată taxă înscriere”.

 1. Detalii privind reducerile și scutirile de la plata taxei se regăsesc în capitolul 3 din Metodologia de admitere.