Baza materială

Baza materială destinată să asigure funcţionarea programelor de studii din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie  întruneşte condiţiile necesare pentru a desfăşura un proces de învăţământ la standarde de calitate adecvate. Calitatea acestora, evaluată fiind în funcţie de suprafaţă, volum, starea tehnică, numărul total de studenţi, numărul de personal didactic şi de cercetare, îndeplineşte standardele impuse de ARACIS.

 
Spaţiile acestei facultăţii se află în corpurile de clădire AS şi AE, de pe strada Domnească, nr. 111. În cele două corpuri, Facultăţii noastre i-au fost repartizate 10 săli pentru cursuri şi seminarii: AS201, AS202, AS203, AS001, AS003, AS004, AS009, AS010, AS011 și AS012. Pe lângă acestea, alte spaţii constituie cabinete didactice, găzduiesc serviciile administrative ale facultăţii sau îndeplinesc funcţiile de laboratoare şi biblioteci pentru cercetare în cadrul Centrului de Studii Istorice și Social-Culturale Est-Europene.
Totodată, folosind infrastructura aflată în proprietatea UDJG, studenţii programului pot accesa un număr adecvat de servicii sociale, culturale şi sportive: spaţii de cazare, cantine, Casa de Cultură Studenţească şi bazele sportive ale instituţiei de învăţământ gălăţen.
 
Dotările existente în posesia FIFT facilitează activitatea cadrelor didactice şi receptivitatea studenţilor. În cadrul FIFT, pentru uzul personalului didactic şi pentru pregătirea studenţilor, există calculatoare, laptop-uri, soft-uri, dispozitive de copiere, printare şi scanare, aparate de filmare, videoproiectoare, table inteligente, un echipament foto profesional şi materiale cartografic.
 
În privinţa dotării cu tehnică de calcul, Facultatea dispune de două săli multimedia (AS001 și AS010), înzestrate cu dispozitive necesare pentru aplicaţiile care necesită folosirea computerului. În afara acestei săli, se regăsesc calculatoare şi laptopuri în toate celelalte spaţii destinate activităţilor didactice şi cercetării.
 
În ce privește resursele documentare,  Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie utilizează resursele UDJG.
UDJG este dotată cu bibliotecă proprie, organizată pe 7 filiale, în spațiile UDJG, unde studenţii noştri se pot documenta la un nivel corespunzător. În cadrul bibliotecii Universităţii există un fond de carte românească şi străină suficient pentru a acoperi disciplinele din planurile de învăţământ al programelor de studii organizate în facultatea noastră. La fondul de carte se adaugă abonamentele pentru periodice din ţară şi din străinătate, care completează posibilităţile de documentare ale studenților. Biblioteca UDJG deține abonamente pentru periodice românești și străine, la care se adaugă bazele de date online și documentele electronice, care pot fi accesate de studenții facultății, precum și abonamentele la baze de date ştiinţifice internaționale (Cambridge University Press Journals, Oxford Journals Collection, Proquest Academic Research Library, Thomson ISI etc.), care constituie o resursă importantă de documentare. Aceste resurse sunt accesibile studenţilor şi cadrelor didactice prin secţiile de împrumut sau în cele 7 săli de lectură administrate de bibliotecarii Universităţii gălăţene.
Pe lângă bibliotecile universității, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie dispune de laboratoare cu fonduri de carte şi periodice care completează mijloacele de informare şi documentare din biblioteca universităţii. Amintim aici bibliotecile din laboratoarele Centrului de Studii Istorice și Social-Culturale Est-Europene (Salile AS001, AS003 și AS010).