Analele UDJG - Fascicula Istorie

 
Consiliul ştiinţific:
Gerhard Dobesch / Vienna; Stelian Dumistrăcel / Iaşi; R. Malcolm Errington / Marburg; Francesco Guida / Roma; Armin Heinen / Aachen; Vladimir Iliescu / Aachen; Ludger Kühnhardt / Bonn; Dan Monah / Iaşi; Peter Schreiner / Köln; Victor Spinei / Iaşi; Gerhard Wirth / Bonn; Alexandru Zub / Iaşi
Editor fondator: Vasile Lica
Echipa de redacţie: dr. George Enache (Editor‐in‐Chief) – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; dr. Cristian Nicolae Apetrei – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; ; dr. Cristian Luca – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; dr. Silviu Lupaşcu – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; dr. Decebal Nedu – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; dr. Arthur Tuluş – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Adresă editorială:
Departamentul de Istorie, Filosofie şi Sociologie, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie; Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
Strada Domnească nr. 111, Galaţi 800008, România
Fax: 004.0236.472.101, Tel.: 004.0336.130.194
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Praefatio
La trecerea a doi luştri de la întemeierea învăţământului istoric la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Catedra de Istorie consideră că, acum, are resursele necesare pentru a edita o revistă de specialitate. Această revistă – seria ISTORIE a Analelor Universităţii noastre – reprezintă, în egală măsură, atât o imagine a domeniilor de cercetare frecventate de membrii Catedrei, cât şi a relaţiilor ştiinţifice realizate de noi în decursul trecutului deceniu. Velocitas calami era să ne facă să spunem “obsedantul deceniu”, pentru că orice început presupune nesfârşite dificultăţi… Acest început coincide cu momentul când Universitatea românească – după deceniile de forţată izolare comunistă – căuta  să reia tradiţia Universităţii româneşti interbelice şi, implicit, să refacă comunicarea cu cea din Apus, adică cu acea Universitate unde principiul humboldtian Lehre und Forschung era aplicat, constant, în integralitatea lui. Profesorul de la o asemenea Universitate nu poate, în mod evident, să comunice studenţilor lui doar noutăţi, pentru că mare parte din cunoştinţe sunt, deja, achiziţii recunoscute ca valabile, la un stadiu anume al documentării şi metodologiei ştiinţifice. Dar, dacă el însuşi este un savant, le poate insufla, atunci, spiritul cercetării ştiinţifice necontenite, pasionate, libere. Încredinţaţi de aceste realităţi, fondatorii Catedrei, puţini la număr, nu   şi-au pierdut curajul şi au mers înainte cu pasiune şi, de multe ori, cu încrâncenare. De la o singură grupă de studenţi, am ajuns astăzi să avem câteva sute, mulţi dintre absolvenţii noştri fiind înscrişi la doctorat. Deosebit de semnificativ este faptul că cea mai mare parte a tinerilor colegi de la Catedra de Istorie provin dintre studenţii noştri. Numeroşii Visiting Professors din ţară şi din Apus, care au conferenţiat la noi, au găsit, printre studenţi şi tinerii colegi, preopinenţi remarcabili. Există un Masterat interdisciplinar, Dunărea în istoria europeană, există o bibliotecă a Seminarului de Istorie Antică şi Epigrafie Nicolae Gostar bine articulată, cuprinzând câteva mii de titluri, care completează, fericit, Biblioteca Universităţii. Mulţi dintre membrii Catedrei au solide stagii de cercetare şi de documentare în bibliotecile universitare din Apus, participări notabile la congrese şi colocvii din afara ţării, au fost Visiting Professors, au susţinut turnee de conferinţe la universităţi străine, au obţinut premii ale Academiei. Toate acestea ad maiorem gloriam Universitatis Galatiensis. Toate la un loc arată că cei peste 20 de membri ai Catedrei sunt conştienţi de necesitatea asumării misiunii de a reface egalitatea dintre termenii formulei lui W. von Humboldt, Lehre und Forschung. Catedra noastră, cu puternica ei infuzie de tineri, are, astfel, toate şansele – ca prin ei – să se apropie de acest model formativ. Deocamdată, noi, seniores, încercăm să le asigurăm necesarele contacte ştiinţifice şi umane, care să le faciliteze stagii de documentare în marile biblioteci şi, în egală măsură, relaţiile personale cu colegii de meserie de la Universităţile româneşti şi străine. În acest cadru de liberă exprimare ştiinţifică creatoare, un prim pas îl constituie tocmai realizarea unei reviste de specialitate, prin intermediul căreia tinerii membri ai Catedrei să-şi facă cunoscute rezultatele cercetărilor lor. Evident, continuarea şi calitatea ei ştiinţifică depind de seriozitatea, pro-funzimea şi constanţa efortului personal al membrilor Catedrei.
În sfârşit, dar nu în ultimul rând, vrem să mulţumim tuturor colegilor străini şi români, membri ai Colegiului ştiinţific ori doar colaboratori, şi Universităţii noastre, care, împreună, au făcut posibilă apariţia acestei reviste.
    Vasile Lica, iulie 2003