1 DECEMBRIE 1918: UN MIRACOL ÎMPLINIT
 
Pe bună dreptate, Marea Unire românească de la 1 Decembrie 1918 a fost considerată de către mulți observatori ai vremii, ca fiind un adevărat miracol istoric. Pe de altă parte, ea nu trebuie nicidecum considerată un dar primit din partea mai marilor lumii acelor timpuri, atâta timp cât pentru a ajunge la acest punct culminant al istoriei lor, românii au sacrificat de-a lungul generațiilor, pe unii dintre cei mai buni dintre fiii proprii. Jertfe, bătălii aspre adesea necunoscute publicului larg (sau nu întotdeauna consemnate în cărțile de istorie), au punctat fiecare etapă către configurarea României Mari. Personalități politice, diplomatice sau militare, ofițeri, soldați, țărani, preoți, intelectuali- cu toții au contribuit după puteri și tărie de caracter ori de credință, la înfăptuirea lui 1 decembrie 1918. Primul Război Mondial tocmai se terminase, iar Europa însângerată și traumatizată după patru ani de încleștări , încerca să revină la normalitate. Un întreg popor de coloratură latină a îndrăznit și a înfăptuit, demonstrând lumii și sieși , că are toată îndreptățirea de a visa frumos, la un alt viitor pentru sine și pentru urmașii săi. Recunoștință veșnică tuturor eroilor noștri, care nu au ezitat să-și dăruiască inclusiv propriile vieți, pe altarul Patriei. Este brăzdată în lung și în lat harta României, de prezența osemintelor lor binecuvântate. Ele ne luminează fiecare clipă asemenea moaștelor unor sfinți venerați și ne dovedesc prin puterea lor de iradiere, că poporul român nu este cu nimic mai prejos, față de niciun alt popor al lumii.
Ne revine nouă, celor de astăzi și celor care vor veni după noi,   misiunea de a păstra și apăra moștenirea Unirii celei Mari, pentru că așa cum pe bună dreptate observa marele nostru istoric Nicolae Iorga:
„Unirea va trebui consolidată printr‑o activitate complexă, permanentă, profundă, de durată, deoarece una este a ocupa un teritoriu, alta este a‑l păstra militar și al treilea lucru, cel din urmă și cel mai însemnat, este a ști să‑l menții”.   
 
 LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, ROMÂNI!
 
Prof. univ. dr. habil Cristian Sandache
 

 

1 DECEMBRIE- EFIGIA UNEI NAȚIUNI

Ca în fiecare an, ziua de 1 decembrie ne aduce aminte de acea generație istorică de aur, care a înfăptuit Unirea cea Mare, de la 1 decembrie 1918. Se poate spune că acel eveniment a reprezentat o adevărată manifestare a lucrării lui Dumnezeu în Istorie, fie și pentru faptul că neamul românesc a reușit să se regăsească în aceeași familie, după veacuri de suferință și lupte aspre. Aparent, totul părea ostil poporului român, mai ales în complicații ani 1917-1918. România avea de revendicat teritorii de la ambele tabere aflate în Marele Război- și de la Austro-Ungaria și de la Imperiul Rus. Era un context extrem de tensionat, pentru că înfrângeri, foamete, descurajare, epidemia de tifos exantematic – făceau ravagii, armatele noastre  fuseseră prost hrănite și prost echipate, dar la un moment dat, au venit și biruințele de la Mărășești, Mărăști, Oituz- semn că demnitatea românească nu fusese spulberată de către dușmani.  Și totuși, au existat (ca întotdeauna, în istoria noastră) și momente în care compatrioții s-au atacat unii pe ceilalți, lansându-și acuzații adesea lipsite de temei real. Avea dreptate primul-ministru al României Ionel I.C.Brătianu, atunci când spunea (referindu-se la acele timpuri): “Știam că pentru Idealul Unirii  va curge atâta sânge, dar nu știam că va curge și atâta noroi”. Și tot el, avea să rostească în chip premonitoriu: “Să mă împușcați dacă nu va ieși bine!”. Să admitem, așadar, că Istoria i-a dat lui dreptate.

De fapt, unirea Transilvaniei cu România a fost încununarea unui an 1918 cu adevărat astral  pentru români, în cursul căruia-  pe 27 martie avusese loc unirea Basarabiei cu Patria-Mamă, iar la 28 noiembrie avea să revină în cadrul marii familii românești -Bucovina.

Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea cândva, că “Neamul devine etern, prin cultul  eroilor săi”. Pornind de la aceste observații să nu-i uităm niciodată pe toți cei care au făcut posibil acest eveniment excepțional, menit a impune România și poporul ei- pe harta continentului european. Mulți dintre acești eroi nu sunt pomeniți în nicio carte de istorie și în niciun fel de inscripție, pentru că ei nu au  nici măcar un mormânt. Au rămas să trăiască doar în amintirea familiilor, a urmașilor, în legende și reprezentări sentimentale. Au fost fie țărani cu suflet mare și credință nestrămutată în idealul național românesc, au fost intelectuali care au considerat că mai importante decât interesele lor personale sunt interesele colectivității naționale în ansamblul ei, au fost preoți care au îmbinat slujirea idealurilor creștine cu munca pentru ridicarea poporului din rândurile căruia proveneau. Spiritele lor- asemenea unui nesfârșit șir de făclii pururi aprinse- îmbogățesc și vor îmbogăți pentru eternitate- conștiința cea mare a neamului românesc.  Noi, cei de astăzi, trăitori în timpuri care nu sunt deloc ușoare, să medităm măcar pentru câteva clipe, la capacitatea de jertfă a acelor înaintași eminenți. Și să înțelegem că dacă poporul român (pe care chiar unii dintre noi îl mai privesc și astăzi cu un soi de superioritate snoabă- nejustificată de nimic serios) a putut da naștere din matricea sa- unor asemenea eroi, unor asemenea personalități- înseamnă că destinul lui este unul cu adevărat vrednic de prețuirea noastră . Să nu ne uităm rădăcinile, să ne iubim religia în care ne-am născut și să nu ne fie rușine în a ne numi ceea ce suntem, de fapt: români – fiii unei națiuni cu o istorie în egală măsură- tragică, dar și marcată de episoade memorabile.

La mulți ani, români de pretutindeni ! La mulți ani, România !

 

 Conf. univ. dr. habil. Cristian Sandache