Istoric

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), a fost înființată sub această titulatură prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 676 din 28/06/2007, privind domeniile de studii universitare de licență, structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 481/18.07.2007, Anexa 2. Constituirea Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie se încadrează într-o evoluție care a început în anul universitar 1991-1992, când sunt deschise specializările Istorie-Geografie (înlocuită din anul universitar 1993-1994 cu secția istorie-filosofie) și Teologie-Litere. Până în anul 2003, specializările respective au funcţionat în cadrul mai larg al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie. Primul pas în individualizarea actualei structuri a fost făcut în anul universitar 2003-2004, când, prin HG nr. 1082 din 11 septembrie 2003, privind structurile și specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 687/30.09.2003, Anexa nr. 1, se înfiinţa Facultatea de Istorie şi Filosofie. Procesul a fost definitivat în 2007, în titulatură şi în portofoliul specializărilor Facultății intrând şi secţia de Teologie. Traseul de coagulare şi dezvoltare al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie a fost unul natural şi a ţinut cont de specificul, misiunea şi obiectivele UDJG.
 
În prezent, Facultatea are în componenţa sa două departamente şi următorul portofoliu de programe:
Departamentul de Istorie, Filosofie, Sociologie și Relații Internaționale: Istorie (licenţă); Filosofie (licenţă); Sociologie (licenţă); Resurse umane (licenţă); Relaţii internaţionale şi studii europene (licenţă); Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est-europene (master); Managementul Resurselor Umane (master);  Istorie (nivel doctoral, arondat IOSUD Galaţi).
 
Departamentul de Teologie: Teologie ortodoxă asistenţă socială (licenţă); Artă sacră (licenţă);  Spiritualitate ortodoxă și asistență socială (master).
 
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a cunoscut, din punct de vedere al profesionalizării personalului didactic, o creştere constantă şi semnificativă, iar sub aspectul numărului studenţilor înmatriculaţi o fluctuaţie determinată de factori demografici, raţiuni economice şi/sau mutaţii înregistrate în timp pe piaţa muncii. Toate aceste considerente au avut un rol fundamental în dezvoltarea Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, atât pe verticală (nivel licenţă – master – doctorat), cât şi pe orizontală (creşterea portofoliului programelor de studiu oferite).
 
Fiind o parte componentă a UDJG, care este cea mai mare instituţie de învăţământ superior din sud-estul României, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie şi-a asumat rolul de a oferi educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate în domeniul ştiinţelor umaniste, social-politice și teologie. Misiunea Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie este de a oferi cunoaştere la nivelul exigenţelor academice, de a forma, prin intermediul unor programe de studii moderne (licenţă – masterat – doctorat), specialişti capabili să se integreze pe piaţa muncii. Pentru aceasta, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie trebuie să asigure un climat intern stimulativ intelectual, o ofertă educaţională bazată pe cele trei nivele de studii, integrată în Procesul Bologna, un sistem de credite transferabile specific și coerent, cadre didactice de calitate, şcoli de vară, simpozioane, seminarii, conferinţe internaţionale, asigurarea unei bune mobilităţi a studenților şi a personalului academic prin programe de tip Erasmus+.