Cercul de patristică

 CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ

ACTIVITĂȚI ALE STUDENȚILOR DIN CADRUL CERCULUI DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ

 Slide1  Slide2
 Slide3  Slide4bis
 Slide5  Slide6
 Slide7  Slide8
 Slide9bis  Slide10
 Slide11  Slide12
 Slide13  Slide14
 Slide15  Slide16
Slide17 Slide18
 Slide19bis  Slide20bis
 Slide21  Slide22
 Slide23bis  Slide24
 Slide25  Slide26bis
 Slide27  Slide28

 


CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediția nr. 20 din 26 ianuarie 2024
 
„ACCENTE LITURGICE ŞI DUHOVNICEŞTI, MISIONAR-PASTORALE ŞI CULTURAL-EDUCAŢIONALE DIN VIAŢA ŞI OPERA SFINŢILOR TREI IERARHI, ÎN „ANUL OMAGIAL AL PASTORAŢIEI ŞI ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR”
 
 
 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediția nr. 19 din 23 noiembrie 2023 
 
„DUPĂ 30 DE ANI. CREDINȚĂ, SCHIMBARE, ADAPTARE”
 
AFIȘ 23 nov 2023
 
 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediția nr. 17 din 30 martie 2023 
 
DEZBATERE DUHOVNICEASCĂ - POSTUL MARE, CALE SPRE TINEREŢEA DUHOVNICEASCĂ ÎN HRISTOS”
 
 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediția nr. 16 din 26 ianuarie 2023 
 
„SIMPOZION STUDENŢESC - TEOLOGIA CA IMN ÎNCHINAT PREASFINTEI TREIMI, LA SFINŢII TREI IERARHI”
 
 
 
 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediția nr. 14 din 11 aprilie 2022 
 
« SFINŢII ISIHAŞTI, CĂLĂUZE SPRE PAŞTI »
 
 Afiş aprilie 2022
 
 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediția nr. 10 din 25 februarie 2022
 
„SFÂNTUL IOAN CASIAN, DASCĂL AL RUGĂCIUNII”
 
 
AFIȘ 25 febr. 2022
 
 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediţia Nr. 9 din 24 noiembrie 2021 
 
„30 DE ANI SUB OMOFORUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI”
 
 
AFIȘ 24 nov 2021 NOU BIS
 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediţia Nr. 7 din 21 aprilie 2021
 
„PĂRESIMILE. CALEA SPRE PAȘTI” 
 
 
 
 
  
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ 
Ediţia 6 din 19 martie 2021
 
„ICONOGRAFIA BIZANTINĂ, EXPRESIE A ARTEI FILOCALICE”
 
 
► Vineri, 19 martie 2021, în sala AS 011 „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din incinta Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie s-a desfăşurat sesiunea a 6-a a Cercului de Patristică, sub genericul
 Iconografia bizantină, expresie a artei filocalice. Evenimentul a fost organizat de Departamentul Teologic, sub egida Centrului de Cercetare Teologică şi Interdisciplinară „Sfinţii Trei Ierarhi”  şi s-a desfăşurat cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop prof. univ. dr. Casian Crăciun, care a prezidat întrunirea şi a formulat concluziile privind acest program.
 
► În acest context au fost susținute comunicări despre teologia icoanei, locul icoanei în cultul ortodoxă, funcţiile latreutică, didactică şi estetică ale icoanei: pr. Eugen Drăgoi: Icoane al Maicii Domnului, făcătoare de minuni, în Arhiepiscopia Dunării de Jos ; pr. conf. dr. Cristian Gagu: Icoana ortodoxă a Sfintei Treimi ; lector dr. Gina Luminiţa Scarlat: Sursele biblice şi patristice ale iconografiei bizantine. Dimensiunea hermeneutică.
Dl. Marian Haivaniuc, de la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos a făcut o prezentare power-point, prin care a analizat din punct de vedere artistic şi compoziţional icoana Duminicii Ortodoxiei, în diverse etape ale istoriei artei bisericeşti.
Partea întâi s-a finalizat cu o prezentare de carte, pe care a făcut-o pr. conf. dr. Lucian Petroaia : monumentala lucrare a cdiac. prof. dr. Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei. Sinodul VII Ecumenic, vol. I-II, Editura Deisis, Sibiu, 2020.
► Partea a doua a programului a constat în vernisarea expoziţiei de icoane realizate de studenţii de la specializarea Artă Sacră, din cadrul Departamentului de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie şi de studenţii Facultăţii de Arte, din Universitatea "Dunărea de Jos".  Prezentarea expoziţiei a fost făcută de lect. dr. Ionuţ Mitrofan şi de lect. dr. Șerban Tudor. Dintre cele cca 100 de lucrări, câteva au fost prezentate chiar de către autorii lor. Toţi studenţii participanţi la proiect au primit diplome şi medalii din partea decanatelor celor două Facultăţi implicate.
Activitatea a fost mediatizată prin TV Trinitas, site-ul Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi pagina de facebook https://www.facebook.com/atelierartasacra
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediţia Nr. 5 din 26 februarie 2021 
 
„SFÂNTUL IOAN CASIAN, DASCĂL DE TEOLOGIE DUHOVNICEASCĂ”
 
 
 IMG 20210225 123025727

 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
Ediţia nr. 4 din 27 ianuarie 2021
 
„SFINŢII TREI IERARHI, MODELE ACTUALE PENTRU STUDENŢI”
 
► Prima ediţie a Cercului de Patristică din anul 2021 a avut loc în data de 27 ianuarie şi s-a desfăşurat pe tema Sfinţii Trei Ierarhi – modele actuale pentru studenţi. La eveniment a participat Înaltpreasfinţitul dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos şi profesor universitar în cadrul Departamentului de Teologie, care i-a binecuvântat pe participanţi şi a susţinut prelegerea Sfinţii Trei Ierarhi, modele de teologhisire şi de viaţă în Hristos.
 
► Cu acest prilej au fost susţinute şi alte comunicări:
⇒  Iconografia cărții românești bisericești vechi, în cercetările pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu (pr.  lector dr. Lucian Petroaia)
⇒ Atitudinea Sfinților Trei Ierarhi față de teamă și aparenta lipsă de sens avieții (pr. lector dr. Costel Toma)
⇒ Estetica icoanei Sfinților Trei Ierarhi (lector univ. dr. Ionuț Mitrofan).
 Frumusețea chipului: asemănarea cu Modelul. Reflecţii antropologice la Sfinţii Trei Ierarhi (lector dr. Gina Luminița Scarlat).
► Participanţii au vut prilejul de a prospecta o micro-expoziţie de carte, cu titluri din opera Sfinţilor Trei Ierarhi. Dintre titlurile expuse, a fost prezentată o parte: cărţile lecturate de studenţi, în cinstea sfinţilor prăznuiţi.
► În partea a doua a manifestării, studenţi şi masteranzi teologi au lecturat texte din scrierile Sfinţilor Trei Ierarhi, iar cadrele didactice prezente au explicat sensurile teologice ale acestor texte şi au oferit posibile aplicări ale acestora, pentru viaţa creştină din actualitate.

►Această activitate a Cercului de Patristică din 27 ianuarie 2021 s-a bucurat şi de o bună mediatizare în presă. A se vedea: pr. Rareş Bucur, Simpozion studenţesc la Galaţi dedicat Sfinţilor Trei Ierahi, 27 ianuarie 2021 (https://www.edj.ro/ianuarie-2021/6470-simpozion-studentesc-la-galati-dedicat-sfintilor-trei-ierarhi; Trinitas Tv, 27.01. 2021, https://www.trinitas.tv/simpozion-studentesc-dedicat-sfintilor-trei-ierarhi-2/; Vasile-Robert Nechifor, Simpozion studenţesc dedicat Sfinţilor Trei Ierarhi la Galaţi, ZiarulLumina, 2901.2021 (https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/simpozion-studentesc-dedicat-sfintilor-trei-ierarhi-la-galati-160215.html); Anca Spânu, Simpozioane dedicate Sfinţilor Trei Ierarhi, Viaţa Liberă, 20.01.2021 (https://www.viata-libera.ro/societate/158743-simpozioane-dedicate-sfintilor-trei ierarhi); Agerpres (https://www.agerpres.ro/culte/2021/01/28/galati-simpozion-studentesc-dedicat-sfintilor-trei-ierarhi-la-arhiepiscopia-dunarii-de-jos--651092); Cristi Şelaru, Ştiri pe surse, Simpozion dedicat Sfinţilor Trei Ierarhi, la Galaţi, 27.01.2021 (https://www.stiripesurse.ro/foto-simpozion-dedicat-sfintilor-trei-ierarhi-la-galati_1613735.html).
► Evenimentul şi-a atins, astfel, cele două obiective stabilite: cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii şcolilor teologice şi evocare chipului şi personalităţii pr. acad. Mircea Păcurariu, de curând trecut la cele veşnice.
♦ Organizatori : pr. lect. dr. Lucian Petroaia, lect.dr. Gina Luminiţa Scarlat.
 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
2020 - 2021
 
CENTRUL DE CERCETARE TEOLOGICĂ ŞI INTERDISCIPLINARĂ "SFINŢII TREI IERARHI"
Activităţile proiectate în cadrul Cercului de Patristică pentru anul universitar 2020-2021 vizează prezentarea sintetică a vieţii Sfinţilor Părinţi şi analiza tematică a unor texte selectate din opera lor, pentru înţelegerea maniereilor de teologhisire în epoca în care au trăit şi a evidenţierii actualităţii mesajului lor, pentru creştinul începutului de mileniu III.
Întâlnirile se desfăşoară în ultima săptămână a fiecărei luni calendaristice, în sala "Episcop Melchisedec Şetefănescu" (AS 011), dinincinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, în prezenţa cadrelor didactice de la Departamentul de Teologie, a invitaţilor şi a studenţilor / masteranzilor Facultăţii, interesaţi de cercetarea patristică.
Formatul Cercului de Patristică este gândit pe două secţiuni: prima, destinată prelegerilor susţinute de profesori, iar a doua, lecturării unor texte patristice de către studenţi şi masteranzi, pentru pătrunderea în duhul trăirii şi gândirii teologice a Sfinţilor Părinţi evocaţi. Activitatea se încheie cu analize şi aprecieri referitoare la referatele şi la textele patristice citite.
 
 
 
CERCUL DE PATRISTICĂ ȘI LITURGICĂ
2019 - 2020