Sesiune științifică studențească

 
 SESIUNEA NAŢIONALĂ DE  COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI „SCIRE - ESSE”, FIFT 2024
 
Calendarul desfășurării sesiunii științifice studențești
Pentru buna desfăşurare a Sesiunii Naționale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti se va respecta următorul calendar:
⇒ 16 aprilie 2024 - propunerea și aprobarea comisiilor pentru fiecare secțiune;
⇒ 15 mai 2024, ora 24:00 - termen limită pentru înscrierea lucrărilor studenților și masteranzilor pe adresa de mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
⇒ 17 mai 2024 - verificarea și acceptarea / respingerea lucrării;
⇒ 21 mai 2024 - realizarea Programului de desfășurare a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești FIFT 2023 și postarea lui pe site-ul facultății (http://www.fift.ugal.ro/); organizarea claselor (secțiunilor) pe Microsoft Teams și trimiterea invitațiilor către participanți;
⇒ 23 mai 2024 - prezentarea lucrărilor de către studenți și masteranzi pe fiecare secțiune, în faţa comisiei de evaluare (on site) sau pe aplicația Microsoft Teams, prin videoconferință, astfel:
23 mai 2024, ora 9.30 - Secțiunea Istorie
• 23 mai 2024, ora 9.30 - Secțiunea Relații internaționale și Studii Europene
• 23 mai 2024, ora 9.30 - Secțiunea Filosofie
• 23 mai 2024, ora 9.30 - Secțiunea Sociologie
• 23 mai 2024, ora 9.30 - Secțiunea Resurse umane
• 23mai 2024, ora 9.30 - Secțiunea Teologie și Artă Sacră
23 mai 2024, ora 9.30 - Secțiunea Asistență Socială
 
 
Metodologie
I. Aspecte generale
Prezenta metodologie precizează unele aspecte privind organizarea şi desfăşurarea Sesiunii Naționale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti şi se întemeiază pe următoarele acte normative: Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați; Metodologia de organizare a Sesiunii de comunicări științifice studențești; Planul de cercetare al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie organizează Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești anual, în luna mai.
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice are drept obiectiv promovarea activităților științifice studențești în domeniile Istorie, Filosofie, Sociologie, Resurse umane, Relații internaționale și studii europene, Teologie și Artă Sacră, Asistență Socială.
Sesiunea este organizată pe următoarele secțiuni:
Istorie
Relații internaționale și Studii Europene
Filosofie
Sociologie
Resurse umane
Teologie și Artă Sacră
Asistență Socială
Pentru fiecare secțiune la care sunt înscrise minim 20 de lucrări și minim 10 participanți se acordă câte un set de premii (P.I  = 1 premiu,  P.II = 1 premiu, P.III = 1 premiu). Valoarea premiilor este stabilită în fiecare an de conducerea universității. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați acordă diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare.
II. Organizarea sesiunii de comunicări științifice studențești
Lucrările fiecărei secțiuni vor fi evaluate de o comisie de evaluare care va avea în componență un președinte, 3 membri și un secretar, numiți din rândul cadrelor didactice ale facultății.
1. Metodologia de înregistrare online a lucrării
- Studenții / masteranzii interesaţi să prezinte lucrări la sesiunea de comunicări științifice sunt rugaţi să descarce și să completeze formularul de înscriere on-line, de pe site-ul facultății (http://www.fift.ugal.ro/).
- Un student se poate înscrie cu maxim 2 lucrări.
- Înscrierea unei comunicări se poate face doar cu acordul cadrului didactic coordonator.
- Formularul completat trebuie trimis pe adresa de e-mail a sesiunii de comunicări științifice studențești,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- În subiectul mail-ului vor fi precizate: numele studentului și secțiunea la care dorește acesta să participe.
- Termenul limita de înscriere este 15 mai 2023, ora 24:00.
2. Regulile de prezentare a lucrărilor
Lucrările se prezintă oral de către studenţii / masteranzii autori, în faţa comisiei de evaluare aferentă secțiunii la care s-au înscris (on site) sau pe aplicația Microsoft Teams, prin videoconferință. Studenții pot opta pentru următoarele tipuri de prezentare a lucrării:
⇒ Comunicare
⇒ Prezentare power point
Timpul alocat fiecărei prezentări este de maxim 10 minute, iar membrii comisiei pot adresa întrebări autorilor. Reprezentanţi ai mediului socio-economic și ai unor instituții pot acorda  premii speciale studenţilor care realizează lucrări de un interes deosebit pentru domeniul acestora.
3. Criteriile de departajare a lucrărilor prezentate
Lucrările vor fi premiate în funcție de:
⇒ conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării: originalitate, importanţa subiectului abordat, calitatea conţinutului, contribuţia ştiinţifică adusă, perspectiva personală (75%);
⇒ prezentarea orală a lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări: selecţia celor mai relevante informaţii din lucrare / prezentarea Power Point, coerenţa exprimării, organizarea prezentării, încadrarea în timp, calitatea răspunsurilor la întrebările primite (25%).
La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II şi III şi diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare.
 
Anexe
AfișSNCSS FIFT2024bis
 
 SESIUNEA NAŢIONALĂ DE  COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI „SCIRE - ESSE”, FIFT 2023
 
Linkuri de conectare:
 
Secțiunea Istorie și Relații Internaționale și Studii Europene
 
Secțiunea Filosofie
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;ctx=channel
 
Secțiunea Sociologie și Resurse Umane
 
Secțiunea Conversie profesională
 
 
I. Aspecte generale
Prezenta metodologie precizează unele aspecte privind organizarea şi desfăşurarea Sesiunii Naționale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti şi se întemeiază pe următoarele acte normative: Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați; Metodologia de organizare a Sesiunii de comunicări științifice studențești; Planul de cercetare al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie organizează Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești anual, în luna mai.
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice are drept obiectiv promovarea activităților științifice studențești în domeniile Istorie, Filosofie, Sociologie, Resurse umane, Relații internaționale și studii europene, Teologie și Artă Sacră, Asistență Socială.
Sesiunea este organizată pe următoarele secțiuni:
Istorie
Relații internaționale și Studii Europene
Filosofie
Sociologie și Resurse umane
Teologie și Artă Sacră
Asistență Socială
⇒ Conversie Profesională
Pentru fiecare secțiune la care sunt înscrise minim 20 de lucrări și minim 10 participanți se acordă câte un set de premii (P.I  = 1 premiu,  P.II = 1 premiu, P.III = 1 premiu). Valoarea premiilor este stabilită în fiecare an de conducerea universității. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați acordă diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare.
II. Organizarea sesiunii de comunicări științifice studențești
Lucrările fiecărei secțiuni vor fi evaluate de o comisie de evaluare care va avea în componență un președinte, 3 membri și un secretar, numiți din rândul cadrelor didactice ale facultății.
1. Metodologia de înregistrare online a lucrării
- Studenții / masteranzii interesaţi să prezinte lucrări la sesiunea de comunicări științifice sunt rugaţi să descarce și să completeze formularul de înscriere on-line, de pe site-ul facultății (http://www.fift.ugal.ro/).
- Un student se poate înscrie cu maxim 2 lucrări.
- Înscrierea unei comunicări se poate face doar cu acordul cadrului didactic coordonator.
- Formularul completat trebuie trimis pe adresa de e-mail a sesiunii de comunicări științifice studențești,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- În subiectul mail-ului vor fi precizate: numele studentului și secțiunea la care dorește acesta să participe.
- Termenul limita de înscriere este 15 mai 2023, ora 24:00.
2. Regulile de prezentare a lucrărilor
Lucrările se prezintă oral de către studenţii / masteranzii autori, în faţa comisiei de evaluare aferentă secțiunii la care s-au înscris (on site) sau pe aplicația Microsoft Teams, prin videoconferință. Studenții pot opta pentru următoarele tipuri de prezentare a lucrării:
⇒ Comunicare
⇒ Prezentare power point
Timpul alocat fiecărei prezentări este de maxim 10 minute, iar membrii comisiei pot adresa întrebări autorilor. Reprezentanţi ai mediului socio-economic și ai unor instituții pot acorda  premii speciale studenţilor care realizează lucrări de un interes deosebit pentru domeniul acestora.
3. Calendarul desfășurării sesiunii pe secțiuni
Pentru buna desfăşurare a Sesiunii Naționale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti se va respecta următorul calendar:
⇒ 11 aprilie 2023 - propunerea și aprobarea comisiilor pentru fiecare secțiune;
⇒ 15 mai 2023, ora 24:00 - termen limită pentru înscrierea lucrărilor studenților și masteranzilor pe adresa de mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
⇒ 17 mai 2023 - verificarea și acceptarea / respingerea lucrării;
⇒ 20 mai 2023 - realizarea Programului de desfășurare a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești FIFT 2023 și postarea lui pe site-ul facultății (http://www.fift.ugal.ro/); organizarea claselor (secțiunilor) pe Microsoft Teams și trimiterea invitațiilor către participanți;
⇒ 25 mai 2023 - prezentarea lucrărilor de către studenți și masteranzi pe fiecare secțiune, în faţa comisiei de evaluare (on site) sau pe aplicația Microsoft Teams, prin videoconferință, astfel:
• 24 mai 2023, ora 9.30 - Secțiunea Teologie și Artă Sacră
24 mai 2023, ora 12.30 - Secțiunea Asistență Socială
25 mai 2023, ora 9.30 - Secțiunea Istorie
• 25 mai 2023, ora 9.30 - Secțiunea Filosofie
• 25 mai 2023, ora 9.30 - Secțiunea Sociologie și Resurse umane
• 25 mai 2023, ora 9.30 - Secțiunea Relații internaționale și Studii Europene
• 25 mai 2023, ora 16.00 (prin videoconferință pe platforma Microsoft Teams) – Secțiunea Conversie Profesională
4. Criteriile de departajare a lucrărilor prezentate
Lucrările vor fi premiate în funcție de:
⇒ conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării: originalitate, importanţa subiectului abordat, calitatea conţinutului, contribuţia ştiinţifică adusă, perspectiva personală (75%);
⇒ prezentarea orală a lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări: selecţia celor mai relevante informaţii din lucrare / prezentarea Power Point, coerenţa exprimării, organizarea prezentării, încadrarea în timp, calitatea răspunsurilor la întrebările primite (25%).
La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II şi III şi diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare.
III. Componența comisiilor de evaluare
a) Secţiunea Istorie:
- Președinte: Prof. univ. dr. habil. Cristian SANDACHE
- Membri: Prof. univ. dr. Cristian APETREI; Prof. univ. dr. Silviu LUPAȘCU; Conf. univ. dr. Mihaela IACOB
- Secretar: Lector univ. dr. Ovidiu COTOI
b) Secțiunea Relații internaționale și Studii Europene:
- Președinte: Prof. univ. dr. George ENACHE
- Membri: Prof. univ. dr. habil. Arthur TULUȘ; Lector dr. Alexandra TEODORESCU; Lector dr. Andreea TUDOR
- Secretar: Asist. univ. dr. Oana MITU
c) Secţiunea Filosofie:
- Președinte: Lector univ. dr. Viviana IVLAMPIE
- Membri: Prof. univ. dr. Ion CORDONEANU; Prof. univ. dr. Viorel ROTILĂ; Lector univ. dr. Iulian GRIGORIU 
- Secretar: Lector univ. dr. Liviu COCEI
d) Secţiunea Sociologie și Resurse umane:
- Președinte: Conf. univ. dr. Răzvan DINICĂ
- Membri: Conf. univ. dr. Rarița MIHAIL; Lector dr. Valerica CELMARE; Lector dr. Daniela RUSU-MOCĂNAȘU
- Secretar: Lector univ. dr. Elisaveta DRĂGHICI
e) Secţiunea Teologie și Artă Sacră:
- Președinte: Pr. Conf. univ. dr. Cristian GAGU
- Membri: Pr. Lector dr. Sorin MARINESCU; Lector dr. Ionuț MITROFAN; Lector dr. Miruna CĂRĂUȘU
- Secretar: Lector dr. Gina Luminița SCARLAT
f) Secțiunea Asistență Socială:
- Președinte: Lector dr. Luminița IOSIF
- Membri: Lector dr. Felicia CORDONEANU; Pr. Lector dr. Ovidiu SOARE; Pr. Lector dr. Costel TOMA 
- Secretar: Lector dr. Gheorghe BUTUC
g) Secțiunea Conversie Profesională:
- Președinte: Prof. univ. dr. habil. Arthur TULUȘ
- Membri: Conf. univ. dr. Carmen ALEXANDRACHE; Conf. univ. dr. Rarița MIHAIL; Lector  dr. Liviu COCEI
- Secretar: Lector univ. dr. Elisaveta DRĂGHICI
IV. Anexe
AfișSNCSS FIFT2023bunbis
 
 
 
SESIUNEA NAŢIONALĂ DE  COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI, FIFT 2022 
 
 
I. Aspecte generale
Prezenta metodologie precizează unele aspecte privind organizarea şi desfăşurarea Sesiunii Naționale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti şi se întemeiază pe următoarele acte normative: Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați; Metodologia de organizare a Sesiunii de comunicări științifice studențești; Planul de cercetare al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie organizează Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești anual, în luna mai.
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice are drept obiectiv promovarea activităților științifice studențești în domeniile Istorie, Filosofie, Sociologie, Resurse umane, Relații internaționale și studii europene, Teologie și Artă Sacră, Asistență Socială.
Sesiunea este organizată pe următoarele secțiuni:
Istorie
Relații internaționale și Studii Europene
Filosofie
Sociologie și Resurse umane
Teologie și Artă Sacră
Asistență Socială
Pentru fiecare secțiune la care sunt înscrise minim 20 de lucrări se acordă câte un set de premii (P.I  = 1 premiu,  P.II = 1 premiu, P.III = 1 premiu). Valoarea premiilor este stabilită în fiecare an de conducerea universității. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați acordă diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare.
II. Organizarea sesiunii de comunicări științifice studențești
Lucrările fiecărei secțiuni vor fi evaluate de o comisie de evaluare care va avea în componență un președinte, 3 membri și un secretar, numiți din rândul cadrelor didactice ale facultății.
1. Metodologia de înregistrare online a lucrării
- Studenții / masteranzii interesaţi să prezinte lucrări la sesiunea de comunicări științifice sunt rugaţi să descarce și să completeze formularul de înscriere on-line, de pe site-ul facultății (http://www.fift.ugal.ro/).
- Un student se poate înscrie cu maxim 2 lucrări.
- Înscrierea unei comunicări se poate face doar cu acordul cadrului didactic coordonator.
- Formularul completat trebuie trimis pe adresa de e-mail a sesiunii de comunicări științifice studențești,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- În subiectul mail-ului vor fi precizate: numele studentului și secțiunea la care dorește acesta să participe.
- Termenul limita de înscriere este 10 mai 2022, ora 24:00.
2. Regulile de prezentare a lucrărilor
Lucrările se prezintă oral de către studenţii / masteranzii autori, în faţa comisiei de evaluare aferentă secțiunii la care s-au înscris (on site) sau pe aplicația Microsoft Teams, prin videoconferință. Studenții pot opta pentru următoarele tipuri de prezentare a lucrării:
⇒ Comunicare
Prezentare power point
Timpul alocat fiecărei prezentări este de maxim 10 minute, iar membrii comisiei pot adresa întrebări autorilor. Reprezentanţi ai mediului socio-economic și ai unor instituții pot acorda  premii speciale studenţilor care realizează lucrări de un interes deosebit pentru domeniul acestora.
3. Calendarul desfășurării sesiunii pe secțiuni
Pentru buna desfăşurare a Sesiunii Naționale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti se va respecta următorul calendar:
⇒ 09 februarie 2022 - propunerea și aprobarea comisiilor pentru fiecare secțiune;
10 mai 2022, ora 24:00 - termen limită pentru înscrierea lucrărilor studenților și masteranzilor pe adresa de mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
⇒ 12 mai 2022 - verificarea și acceptarea / respingerea lucrării;
17 mai 2022 - realizarea Programului de desfășurare a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești FIFT 2022 și postarea lui pe site-ul facultății (http://www.fift.ugal.ro/); organizarea claselor (secțiunilor) pe Microsoft Teams și trimiterea invitațiilor către participanți;
⇒ 20 mai 2022 - prezentarea lucrărilor de către studenți și masteranzi pe fiecare secțiune, în faţa comisiei de evaluare (on site) sau pe aplicația Microsoft Teams, prin videoconferință, astfel:
20 mai 2022, ora 9.30 - Secțiunea Sociologie și Resurse umane
• 20 mai 2022, ora 9.30 - Secțiunea Filosofie
20 mai 2022, ora 9.30 - Secțiunea Istorie
• 20 mai 2022, ora 9.30 - Secțiunea Relații internaționale și Studii Europene
• 20 mai 2022, ora 9.30 - Secțiunea Teologie și Artă Sacră
• 20 mai 2022, ora 9.30 – Secțiunea Asistență Socială
4. Criteriile de departajare a lucrărilor prezentate
Lucrările vor fi premiate în funcție de:
⇒ conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării: originalitate, importanţa subiectului abordat, calitatea conţinutului, contribuţia ştiinţifică adusă, perspectiva personală (75%);
prezentarea orală a lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări: selecţia celor mai relevante informaţii din lucrare / prezentarea Power Point, coerenţa exprimării, organizarea prezentării, încadrarea în timp, calitatea răspunsurilor la întrebările primite (25%).
La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II şi III şi diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare.
III. Componența comisiilor de evaluare
a) Secţiunea Istorie:
- Președinte: Prof. univ. dr. Cristian APETREI
- Membri: Prof. univ. dr. Silviu LUPAȘCU; Prof. univ. dr. George ENACHE; Lect. univ. dr. Mihaela IACOB
- Secretar: Lect. univ. dr. Ovidiu COTOI 
b) Secțiunea Relații internaționale și Studii Europene:
- Președinte: Conf. univ. dr. Cristian SANDACHE
Membri: Prof. univ. dr. Anișoara POPA; Lect. univ. dr. Alexandra TEODORESCU; Lect. univ. dr. Andreea TUDOR
- Secretar: Asist. univ. dr. Oana MITU
c) Secţiunea Filosofie:
- Președinte: Prof. univ. dr. Ion CORDONEANU
- Membri: Prof. univ. dr. Viorel ROTILĂ; Prof. univ. dr. Ivan IVLAMPIE; Lect. univ. dr. Iulian GRIGORIU
- Secretar: Lect. univ. dr. Liviu COCEI 
d) Secţiunea Sociologie și Resurse umane:
- Președinte: Conf. univ. dr. Răzvan DINICĂ
- Membri: Lect. univ. dr. Daniela RUSU-MOCĂNAȘU; Lect. univ. dr. Viviana IVLAMPIE; pr. Lect. univ. dr. Ovidiu SOARE
- Secretar: Lect. univ. dr. Valerica CELMARE
e) Secţiunea Teologie și Artă Sacră:
- Președinte: pr. Conf. univ. dr. Cristian GAGU
- Membri: pr. Lect. univ. dr. Sorin MARINESCU; Lect. univ. dr. Ionuț MITROFAN; Lect. univ. dr. Miruna CĂRĂUȘU DRĂGUȘIN
- Secretar: Lect. univ. dr. Gina SCARLAT
f) Secțiunea Asistență Socială:
- Președinte: Lect. univ. dr. Luminița IOSIF
- Membri: Lect. univ. dr. Felicia CORDONEANU; Lect. univ. dr. Elisaveta DRĂGHICI; pr. Lect. univ. dr. Costel TOMA
- Secretar: pr. Lect. univ. dr. Gheorghe BUTUC
IV. Anexe
 
AfisSNCSS2022