Concursul de lucrări stiințifice pentru elevi

CONCURSUL DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVI (MAI 2022)
⇒ Invitatie
Formular de înscriere
              ⇒ Câștigătorii concursului
 
Metodologie:
I. Aspecte generale
1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfășurarea concursului de lucrări științifice pentru elevi, organizat de Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
2) Metodologie se întemeiază pe următoarele acte normative:
a) Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
b) Planul de cercetare al Facultății de Istorie, Filosofie şi Teologie.
3) Facultatea organizează concursul de lucrări științifice pentru elevi în luna mai a fiecărui an universitar, în aceeași perioadă cu Sesiunea de comunicări a studenților, în paneluri special dedicate elevilor.
4) Concursul are drept obiectiv creșterea interacțiunii dintre facultate și mediul preuniversitar, precum și promovarea specializărilor facultății (Istorie, Filosofie, Sociologie, Resurse umane, Relații internaționale și studii europene, Teologie ortodoxă asistență socială și Artă Sacră) în rândurile liceenilor.
II. Secțiuni/paneluri și premii
1) Concursul este organizat pe următoarele secțiuni/paneluri:
a) Istorie și relații internaționale
b) Științe socio-umane (Filosofie, Logică, Sociologie)
c) Religie, cultură și artă românească
2) Pentru fiecare secțiune se acordă câte un set de premii (P.I  = 1 premiu,  P.II = 1 premiu, P.III = 1 premiu). Dacă numărul de lucrări înscrise pe secțiune este mai mare de 30, se vor acorda și trei mențiuni.
3) Participanții care au susținut efectiv o comunicare la una dintre secțiunile descrise mai sus vor fi scutiți de plata taxei de înscriere la admiterea în cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din anul universitar 2022-2023, ciclul licență, pe baza diplomei de participare în original (cu semnătura și ștampila aferentă).
4) Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați acordă tuturor celor înscriși în concurs (elevul și profesorul coordonator) câte o diplomă de participare.
III. Desfășurarea concursului
1) Înregistrarea lucrărilor:
a) Elevii interesați vor descărca formularul de participare postat pe următorul link:
https://www.fift.ugal.ro/index.php/ro/cercetare/evenimente-stiintifice/concursul-de-lucrari-stiintifice-pentru-elevi. Acesta va fi completat cu toate informațiile solicitate și semnat de către profesorul coordonator.
b) Elevii participanți se pot înscrie pe fiecare secțiune cu o singură lucrare.
d) Formularul completat și textul final al comunicării trebuie trimis la adresa de e-mail a sesiunii: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la o dată stabilită și comunicată de către comitetul de organizare al sesiunii.
e) În subiectul mesajului e-mail vor fi precizate numele participantului și secțiunea la care dorește să prezinte lucrarea.
2. Prezentarea lucrărilor:
a) Concursul se desfășoară on line, pe platforma Microsoft Teams. Comisiile de evaluare desemnate pentru fiecare secțiune au obligația de a alcătui clasele pe Teams și de a comunica link-ul de acces elevilor participați, dar și cadrelor didactice coordonatoare.
b) Participanții pot opta între două forme de prezentare a lucrării: expunere simplă (orală) sau prezentare în aplicația Power Point.
c) Timpul alocat fiecărei prezentări este de maximum 15 minute.
3) Evaluarea și premierea lucrărilor:
a) lucrările vor fi evaluate de comisii de evaluare, alcătuite din cadre didactice ale Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie;
b) comisiile de evaluare vor fi alcătuite din patru persoane, cu excepția cazului când există subsecțiuni, caz în care, vor fi câte trei cadre didactice pentru fiecare subsecțiune creată. Va exista un singur secretar pentru întreaga secțiune.
c) toți evaluatorii de pe o secțiune vor parcurge lucrările trimise pe mail și le vor evalua cu punctaje de la 1 la 10, alcătuind o ierarhie prealabilă a acestora. Se va ține seama de conținutul ştiinţific şi calitatea lucrării: relevanța subiectului abordat, calitatea conținutului ştiinţific, perspectiva personală/originalitate (75%);
d) după prezentarea în plen a lucrărilor, se vor face ajustări ale ierarhiei, ținându-se cont de: organizarea prezentării, selectarea informațiilor relevante, coerența exprimării, încadrarea în timp, calitatea răspunsurilor (25%).
IV. Calendarul desfășurării sesiunii
Pentru  buna  desfășurare  a  conferinței  se  va  respecta următorul calendar:
- stabilirea comisiilor pentru fiecare secțiune: 07.03.2022;
- termen limită pentru înscrierea lucrărilor prin e-mail: 01.05.2022;
- termen limită pentru acceptarea / respingerea lucrării: 06.05.2022;
- termen limită pentru realizarea Programului de desfășurare a Sesiunii și postarea lui pe site-ul oficial al facultății: 16.05.2022;
- prezentarea lucrărilor în cadrul secțiunilor: 18.05.2022.
V. Componența comisiilor de evaluare
Secțiunea Istorie și relații internaționale
Președinte: Prof. univ. dr. Cristian APETREI
Membri: Prof. univ. dr. Silviu LUPAȘCU
                 Prof. univ. dr. George ENACHE
                 Conf. univ. dr. Cristian SANDACHE
Secretar: Asist. univ. dr. Oana MITU
Secțiunea Științe socio-umane (Filosofie, Logică, Sociologie)
Președinte: Prof. univ. dr. Ion CORDONEANU
Membri: Prof. univ. dr. Viorel ROTILĂ
                 Lect. univ. dr. Luminița IOSIF
                 Lect. univ. dr. Iulian GRIGORIU
Secretar: Lector univ. dr. Liviu COCEI
Secțiunea Religie, cultură și artă românească
Președinte: Conf. univ. dr. Cristian GAGU
Membri: Lect. univ. dr. Sorin MARINESCU
                 Lect. univ. dr. Costel TOMA
                 Lect. univ. dr. Ionuț MITROFAN
Secretar: Lect. univ. dr. Gheorghe BUTUC