Programare restanțe

 
PROGRAMARE RESTANŢE ANI NETERMINALI, IULIE 2023
Perioada: 15-28 iulie 2023
⇒ Programarea examinărilor, Departamentul de Teologie
 
 
PROGRAMARE RESTANŢE ANI NETERMINALI, IUNIE 2023
Perioada: 19-25 iunie 2023
⇒ Programarea examinărilor, Departamentul de Teologie
 
PROGRAMARE RESTANŢE, APRILIE 2023
Perioada: 10 - 21 aprilie 2023
Pentru disciplinele din anii anteriori se achită taxă de reexaminare (credite restante)
!!! Studenţii sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic examinator cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru restanţe
⇒ Programarea examinărilor, Departamentul de Teologie
 
PROGRAMARE RESTANŢE, NOIEMBRIE 2022
Perioada: 14 - 25 noiembrie 2022
Pentru disciplinele din anii anteriori se achită taxă de reexaminare (credite restante)
!!! Studenţii sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic examinator cu cel puţin 2 zile înainte de data stabilită pentru restanţe
Programarea examinărilor, Departamentul de Teologie
 
PROGRAMARE RESTANŢE ANI NETERMINALI, IULIE 2022 
* Studenţii sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic examinator cu cel puţin 2 zile înainte de data stabilită pentru restanţe.
 
PROGRAMARE RESTANŢE ANI TERMINALI, IUNIE 2022 
* Studenţii sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic examinator cu cel puţin 2 zile înainte de data stabilită pentru restanţe.
 
PROGRAMARE RESTANŢE, APRILIE 2022
perioada: 4 - 17 aprilie 2022
* Studenţii sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic examinator cu cel puţin 2 zile înainte de data stabilită pentru restanţe.


PROGRAMARE RESTANŢE, NOIEMBRIE 2021
Perioada: 15 - 28 noiembrie 2021
Pentru disciplinele din anii anteriori se achită taxă de reexaminare (credite restante)
!!! Studenţii sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic examinator cu cel puţin 2 zile înainte de data stabilită pentru restanţe

PROGRAMARE RESTANŢE, SEPTEMBRIE 2021
• Perioada: 1 - 10 septembrie 2021
• Taxa de reexaminare se achită doar pentru disciplinele din anii de studii anteriori (credite restante din anii anteriori).
!! Studenţii sunt rugaţi să contacteze cadrul didactic examinator pe email, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru restanţe

PROGRAMARE RESTANŢE ŞI MĂRIRI DE NOTE, IUNIE - IULIE 2021
Perioada examinărilor:
• Anul 1: 10 - 23 iulie 2021
• Anul 2: 22 - 28 iunie 2021
Procedura:
• În vederea susţinerii examenelor în perioadele menţionate mai sus, masteranzii vor completa cererea necesară pentru realizarea programării şi o vor expedia la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; dacă este cazul, ea va fi insoţită de chitanţa care dovedeşte plata taxei de reexaminare.
• Taxa de reexaminare se achită doar pentru disciplinele din anul de studii anterior (credite restante din anul anterior).
• În cazul masteranzilor din anul 2, solicitarea de reexaminare va fi expediată până pe data de 20 iunie 2021.
• În cazul masteranzilor din anul 1, solicitarea de reexaminare va fi expediată până pe data de 5 iulie 2021.

PROGRAMARE RESTANŢE, SEMESTRUL 2, AN UNIVERSITAR 2020 - 2021, SĂPTĂMÂNILE 7 - 8 (29 martie - 9 aprilie 2021
 !!! Studenţii sunt rugaţi să ia legătura cu profesorul examinator, pe email, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită de acesta pentru restanţe (mai ales ţinând cont de faptul că reexaminările se vor desfăşura online, pe platforma Microsoft Teams).

 
PROGRAMARE RESTANŢE, SEMESTRUL 1, AN UNIVERSITAR 2020 - 2021, SĂPTĂMÂNILE 7 - 8 (9 - 20 NOIEMBRIE 2020)
 
 
!!! Studenţii sunt rugaţi să ia legătura cu profesorul examinator, pe email, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită de acesta pentru restanţe (mai ales ţinând cont de faptul că reexaminările se vor desfăşura online, pe platforma Microsoft Teams).
 
♦ Taxa de restanţe poate fi plătită și online folosind următoarele coordonate:
• Cont IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
• Cod fiscal: 3127522;
• Beneficiar: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați;
• La explicația plății se vor menționa:
- numele și prenumele studentului;
- CNP;
- facultatea;
- restanţă la …………………… (disciplina)
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE
 
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, FILOSOFIE ŞI SOCIOLOGIE
 
!!! În cazul anilor terminali, restanţele din septembrie se susţin doar cu solicitare către decan şi prezentarea dovezii pentru achitarea taxei de reexaminare!!!
* Vă rugăm, contactaţi cadrul didactic examinator cu cel puţin 3 zile înainte de susţinerea restanţei!