Conferințe

RESIMILE, CALEA SPRE PAŞTI
21 aprilie 2021
Conferinţă pe teme de Spiritualitate  Patristică şi Liturgică
 
În vederea pregătirii duhovniceşti a studenţilor şi masteranzilor pentru perioada liturgică densă a Săptămânii Sfintelor Pătimiri şi pentru întâmpinarea slăvitului Praznic al Învierii Domnului, Centrul de Cercetare Teologică şi Interdisciplinară “Sfinţii Trei Ierarhi” din cadrul Departamentului de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin “Cercul de Patristică şi Liturgică” organizează on-line, în ziua de miercuri, 21 aprilie a.c., de la ora 12.00, conferinţa sub genericul “Păresimile, calea spre Paşti”.
 
I. Secțiunea “Spiritualitate  patristică şi Liturgică”
Arhiepiscop prof. univ. dr. Casian Crăciun, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi titlu rezervat
Prof. univ. dr. Adrian Lemeni, Facultatea de Teologie ,,Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti - Asumarea crucii, cale spre Înviere ;
Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, Facultatea Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - Paştile şi tradiţiile populare româneşti în vremuri pandemonice”;
Dr. Radu Ciprian Ţincu, medic primar ATI, Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca” şi şef lucrări U.M.F. „Carol Davila” din București – titlu rezervat;
Arhim. asist. univ. dr. Chiril Lovin, Facultatea de Teologie ,,Justinian Patriarhul” din Bucureşti - Rânduieli liturgice specifice Săptămânii Sfintelor Pătimiri ;
Pr. conf. univ. dr. Lucian Petroaia, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Din imnografia Săptămânii Mari: lecturi şi tâlcuiri;
Pr. lect. univ. dr. Ovidiu Soare, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Rugăciunea la Sfântul Simeon Noul Teolog;
Lect. univ. dr. Gina L. Scarlat, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi - Semnificațiile spirituale ale termenului metanoia. Mărturii patristice
II. Secțiunea “Iconografie”
Marian Haivaniuc, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, Galați - Sfânta Maria Egipteanca în iconografia bizantină
III. Lectură patristică
Sfântul Ioan Scărarul, Scara Raiului: Despre fericita şi pururea pomenita ascultare [Treapta a IV-a]
Despre pocăința cea făcută cu grijă [Treapta a V-a] – fragmente.
 Sfântul Sofronie al Ierusalimului, Viața Sfintei Maria Egipteancafragmente.
IV. Prezentare de carte
Lect. univ. dr. Gina L. Scarlat:  Arhim. Emilianos Simonopetritul, Dumnezeiescul urcuş. Tâlcuire la Cuviosul Teognost, traducere din limba greacă Ierom. Agapie Corbu, Editura „Sf. Nectarie”, Arad, 2020.  
 
Alături de cadrele didactice, studenţii şi masteranzii F.I.F.T., alţi doritori vor putea participa la eveniment on-line pe platforma Microsoft Teams, în direct, prin accesarea linkului care se va posta pe site-ul nostru, în timp util. 
 
Organizatori:
pr. conf. dr. Lucian Vasile Petroaia
lect. dr. Gina Luminiţa Scarlat