Comisii de lucru

- Comisia de etică
- Comisia didactică şi de asigurare a calităţii
- Comisia privind cercetarea ştiinţifică
- Comisia privind digitalizarea şi baza materială
- Comisia privind promovarea, relaţiile cu mediul socio-economic şi internaţionalizarea