Consiliul facultății

- Prof. univ. dr. habil. Arthur Tuluş (decan)
- Lector univ. dr. Valerica Celmare (prodecan)
- Conf. univ. dr. Mihail Rariţa (director Departament de Istorie, Filosofie şi Sociologie)
- pr. Conf. univ. dr. Lucian Petroaia (director Departamentul de Teologie)
- Prof. univ. dr. habil. Ivan Ivlampie
- Prof. univ. dr. habil. Cristian Apetrei
- Prof. univ. dr. habil Cristian Sandache
- Pr. Prof. univ. dr. Leontin Popescu
- pr. Conf. univ dr. Cristian Gagu

 

 
Studenții:
 
- Giorgio Gabriel Focșa - anul II Sociologie
- Andreea Maria Rusu - anul II RISE

- Ioniță Adrian Radu - anul I TOAS